Welzijn

Welzijn

Welzijn wordt vaak beschreven als welbevinden, tevredenheid of het geluk van mensen. Welzijn wordt beïnvloed door factoren als lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefomgeving, sociale contacten, veiligheid, persoonlijke ontplooiing en onderwijs. Vaak wordt dit brede welvaart genoemd: alles wat mensen van waarde vinden. Niet alleen materiële welvaart, maar juist ook welzijn in bredere zin. Bovendien is brede welvaart niet alleen naar de huidige kwaliteit van leven, maar ook de impact daarvan op het welzijn van mensen elders (buiten de regio) en van degenen die nog niet zijn geboren (toekomstige generaties). Dit perspectief verleidt ons om moedige keuzes te maken en gezamenlijk te bouwen aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Brede Welvaart, Communicatie, Gezondheid, Participatie, Educatie, Maatschappelijke opgaven, Community/samenwerkingsvormen. Samenleving, Bewegen, Duurzame recreatie, Vergrijzing.