Vormgevers van de toekomst: In gesprek met Sanaz Alagha

Nicole Haas Adviseur
11 juni 2024

Facet deelt kennis binnen de expertisegebieden Wereld, Welzijn en Waarde. Dit doen we intern tijdens onze Facet Fridays, maar ook regelmatig met externe sprekers of mensen die binnen brede welvaart actief zijn. Vandaag zijn we in gesprek met ondernemer Sanaz Alagha. Ze is eigenaar van Empowerfabriek, trainer, jeugdwerker en assessor. Vanwege haar expertise hebben wij Sanaz gevraagd om samen met Fatima Zohra Gazuani een interne training bij Facet te verzorgen: Cultuursensitief en inclusief werken binnen brede welvaart.

Waar zet jij je dagelijks voor in?

Dagelijks zet ik mij in voor het creëren van een betere wereld. Een wereld waarin iedereen gelijk is en de kans krijgt om te groeien, ongeacht hun achtergrond of verleden. Als voormalig vluchteling die de dieptepunten van onzekerheid en afwachting heeft meegemaakt, begrijp ik hoe belangrijk het is om steun en hoop te bieden aan degenen die het nodig hebben.

Mijn werk richt zich momenteel vooral op het creëren van inclusie binnen onze maatschappij en de jeugd. Ik geloof dat de toekomst bij hen begint. Ik help hen zodat ze een stevige springplank hebben naar een betere toekomst. Samenwerken met jongeren, hen inspireren en ondersteunen, is mijn manier om bij te dragen aan een wereld waarin we samen bouwen aan een positieve en inclusieve toekomst. Ik wil dat zij kansen krijgen die ik soms heb moeten missen en dat zij groeien in een omgeving waarin ze zich gesteund en gewaardeerd voelen.

Kortom, mijn dagelijkse inzet draait om het creëren van kansen, het bieden van steun en het opbouwen van een gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt. Met als doel dat de generaties na ons sterker en beter voorbereid zijn op wat de toekomst ook mag brengen.

Wat zijn voor jou de belangrijkste voorwaarden om hierin succesvol te kunnen zijn?

Voor mij is het essentieel om een omgeving te creëren waar iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, ongeacht hun achtergrond. Dit betekent dat ik actief werk aan het omarmen van diversiteit en het bevorderen van gelijkheid. Iedereen moet de kans krijgen om zichzelf te zijn en unieke talenten en perspectieven te kunnen laten zien.

In elke vorm van relatie is vertrouwen voor mij de basis. Vertrouwen zorgt ervoor dat mensen zich open kunnen stellen en eerlijk kunnen communiceren. Eerlijkheid is net zo belangrijk: het vormt de kern van oprechte en transparante communicatie.

Een veilige omgeving zorgt ervoor dat iedereen zich comfortabel voelt om hun ideeën en gevoelens te uiten zonder angst voor oordeel. Ik vind ook dat iedereen de vrijheid moet hebben om zichzelf te zijn en hun eigen keuzes te maken.

Wat zijn in jouw ogen de uitdagingen op de meer lange termijn?

Voor mijzelf het geduld behouden om mijn doelen te bereiken. Ik denk dat als we oprecht de verbinding opzoeken om samen uitdagingen aan te gaan, dat we veel verder kunnen komen en uiteindelijk ook resultaten boeken die bestendiger zijn. In de wereld zie ik polarisatie als grote uitdaging. We merken dat afkomst, religie, geaardheid, taal en zoveel andere zaken licht ontvlambare thema’s zijn. Terwijl we allemaal mens zijn. Laten we dat voor ogen blijven houden.

Waardoor raak jij geïnspireerd?

Mensen die doorzetten, die niet opgeven, zelfs na tegenslagen, inspireren mij in de wereld van vandaag. Ze tonen veerkracht en vastberadenheid. Ik heb het niet alleen over het bereiken van successen, maar ook het vermogen om op te staan na elke val en door te blijven gaan, zelfs als er veel hobbels zijn op de weg.

In een wereld die constant evolueert en waar verandering de enige constante is, ben ik geïnspireerd door degenen die standvastig blijven en hun doelen nastreven, zelfs als het moeilijk wordt. Ze laten zien dat het mogelijk is om tegenspoed te overwinnen en sterker uit de strijd te komen. Falen betekent niet het einde, het is een kans om te groeien en te leren.

Waar verbaas jij je weleens over?

Ik verbaas me over de diepgewortelde verdeeldheid en conflicten die onze wereld momenteel teisteren, ondanks onze gemeenschappelijke ervaringen. Het is verbazingwekkend hoeveel vooroordelen, haat en onbegrip er nog steeds bestaan tussen mensen. Soms begrijp ik niet hoe je als mens vast kan blijven zitten in destructieve patronen van gedrag, zelfs als de gevolgen voor iedereen duidelijk zijn. Het gebrek aan collectieve actie en solidariteit kan soms ontmoedigend zijn, vooral voor mensen zoals ik die strijden voor een betere wereld.

 

Heel veel gaat wel goed, wat zouden wij moeten behouden?

Er zijn heel veel voorbeelden te noemen die goed gaan. Iedereen kan ze in zijn of haar omgeving wel benoemen. Het zijn vaak de kleine verbindingen die echt verschil kunnen maken in de wereld of in het leven van de ander. Ik ben op zich ook wel positief. Onderzoeken laten namelijk zijn dat we niet in een tijdperk van verandering zitten, maar in een verandering van tijdperk. Veel mensen zijn al met de transitie bezig van de ik-cultuur naar de wij-cultuur. Dat biedt hoop voor de toekomst.

 

Waarin denk je dat we in Nederland zouden kunnen uitblinken?

Ik denk dat we in Nederland goed op weg zijn, maar dat er wel werk aan de winkel is. Vanuit mijn perspectief kan Nederland uitblinken op het gebied van inclusie en het streven naar samenhorigheid. We kunnen een voortrekkersrol spelen in het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Door actief beleid te voeren dat gelijke kansen biedt aan mensen van verschillende achtergronden, kunnen we een werkcultuur creëren waarin alle werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Daarnaast zie ik kansen voor Nederland om te investeren in programma’s en initiatieven die de integratie van migranten en vluchtelingen bevorderen, en de sociale cohesie in onze samenleving versterken. Door te investeren in onderwijs, taaltrainingen, arbeidsmarktintegratie en gemeenschapsprojecten kunnen we een inclusieve samenleving creëren waarin alle burgers gelijke kansen hebben en zich betrokken voelen bij de samenleving. Als Nederland hierin investeert en actief bijdraagt aan het opbouwen van een inclusieve en rechtvaardige samenleving, kunnen we een voorbeeld worden voor andere landen en een positieve impact hebben op de wereld om ons heen.

 

“De toekomst vorm je samen”, dat is de slogan van Facet. Heb je daar ook al voorbeelden van wat er goed gaat?

Eigenlijk dit soort initiatieven: de kans krijgen voor verbinding met bedrijven die zien dat het anders kan en moet. De verhalen delen. Elkaar beter leren begrijpen. En los van achtergrond met dezelfde passie werken aan een wereld van morgen die een klein beetje mooier is dan vandaag.