Waarde

Waarde

Economische groei heeft de mensheid veel gebracht, maar niet zonder offers. De gevolgen van de uitputting en opwarming van de aarde worden steeds zichtbaarder. Het is tijd voor een nieuwe economie. Van geven om geld naar geven om elkaar. Van shareholders naar stakeholders. Van financiële waarde naar waarde voor mens en milieu. Om dit in gang te zetten, moeten we onze waarden herijken. Wat vinden we belangrijk om te behouden, nu en in de toekomst? En tot welke keuzes leidt dit? Hoe zorgen we voor meer betekenisgeving en maatschappelijk rendement? Hoe benutten we het menselijk kapitaal en organisaties meer ten gunste van de transities die nodig zijn voor een gezonde planeet? Hoe verhogen we onze slagkracht via een verbinding van technologie met sociale vaardigheden?

Omvat Organisatie & Strategie, Human Research Management, Transitiebegeleiding, Verandermanagement, Coaching, Monitoring en dashboarding, datamanagement, AI, machine learning, bestuur, menselijk kapitaal, strategie, IDG’s, strategisch organisatiebeleid en innovatie.