Vormgevers van de toekomst: In gesprek met Tommie Valkenburg

Het is een vroege dinsdagochtend als we Tommie spreken. Hij treedt niet zo vaak op de voorgrond. Tommie lachend: “Ik werk liever achter de schermen aan, in plaats van in mijn bedrijf. De eerste jaren bij de opstart van Facet was ik nadrukkelijk op de voorgrond actief. Inmiddels kan ik dat meer loslaten.” Is dat loslaten moeilijk? “Nee, totaal niet. Sterker nog, het is altijd een doel van me geweest. Het betekent echter wel dat binnen je organisatie de juiste mensen op de juiste plek moeten zitten. In die zin is Facet de laatste jaren ook wel veranderd. De organisatie is nu helemaal klaar voor de wereld van morgen”.

“Wat die wereld van morgen voor mij betekent? Dan is het goed even terug te kijken. Toen we met Facet begonnen was de wereld waarin wij actief zijn redelijk overzichtelijk georganiseerd. Vanuit mijn achtergrond in milieu was het logisch dat we dit onderwerp beet zouden pakken om de wereld een beetje mooier te maken. Inmiddels is dat enorm veranderd. We hebben een bredere kijk op maatschappelijke problematiek, en dus ook andere Facetters in huis die deze processen mee kunnen begeleiden. Eigenlijk zie je een ontschotting ontstaan in maatschappelijke opgaven waardoor eenzijdig naar een onderwerp als duurzaamheid kijken niet langer mogelijk is. Integraal werken wordt dus belangrijker. Dat hadden wij al snel door en om zelf breder te kunnen kijken zijn we ook mensen aan onze organisatie gaan binden met totaal andere achtergronden: uit de zorg, het wonen, het onderwijs enzovoorts.”

“Je kunt dus niet anders dan integraal naar uitdagingen van morgen kijken. De schaalsprong in de regio vraagt om een integrale aanpak. Dit heb ik echt hoog zitten. Tegelijkertijd is dit voor veel partijen een grote uitdaging, bijvoorbeeld voor veel lokale overheden. De ervaring om hoog over en verbindend naar de opgaves als brede welvaart te kijken ontbreekt. Daarom zijn we naast opgavegericht en integraal werken ook gestart met “Talent Development”. Dit is een leerprogramma waarin overheidsmedewerkers en medewerkers binnen het bedrijfsleven van morgen vanuit een werkende situatie door ons actief worden begeleid en opgeleid om die uitdagingen aan te kunnen. Dit doen we voor zowel de overheid als het bedrijfsleven en de eerste reacties zijn echt super.”

“We merken dat onze aanpak eigenlijk een totale nieuwe propositie is voor het Facet dat 7 jaar geleden ontstond. Dit is ook nodig. Ik ben ervan overtuigd dat je jezelf als mens en als organisatie telkens moet uitdagen om relevant te zijn. Dat adaptieve vermogen vind ik ook terug in de tafeltrekkers binnen Facet, dit zijn de collega’s die nu het bedrijf organiseren. Verder hebben we interne stakeholdertafels om integraliteit verder te stimuleren, ook intern. Dit was dus ook vanuit ons team een logisch moment voor een nieuwe propositie met nieuwe huisstijl en identiteit. Klanten moeten ons beter gaan herkennen om wat we nog meer doen.”

“Wat mij dan weer de ruimte geeft om met de uitdagingen van morgen aan de slag te gaan. De belangrijkste? Ik denk voor de korte termijn een duidelijke en vooral gezamenlijke taal ontwikkelen rondom brede welvaart. Daarnaast zorgen dat producten en diensten binnen onze organisatie nauw aansluiten hierbij. Daarin zoeken we ook continu naar verbinding met andere organisaties. Omdat we geloven dat we veel zelf kunnen, maar samen nog veel meer. In die zin moet je misschien die ontschotting ook wel bedrijfsoverstijgend zien.”

“Verder zijn we jaren geleden al gestart met monitoring en dataverzameling. Die data geeft veel inzicht in de keuzes die wij maken voor onze klanten. Wij hebben inmiddels ook data-analisten in dienst die de data van klanten ook begrijpelijk kunnen maken. Hoe kunnen anders klanten juiste keuzes maken in de thema’s waarop zij actief zouden moeten zijn?”

“De wereld van morgen, dat is voor mij een verbonden wereld. Niet alleen intern bij Facet, want dat blijf ik belangrijk vinden. Maar ook en vooral daarbuiten. Ik stimuleer collega’s dan ook altijd om die verbindingen op te zoeken en probeer buiten ook naar binnen te halen met bijvoorbeeld externe sprekers tijdens onze Facet Fridays. En verder moet ik volgens mij niet teveel in de weg lopen, haha.”