Wereld

Wereld

Wij mensen zijn onlosmakelijk verbonden met al het leven op deze planeet. Om nu en in de toekomst te floreren, hebben we elkaar én de aarde nodig. Schone lucht en water en een gezonde bodem zijn essentieel voor ons voortbestaan. Het bouwen aan een wereld die in balans is, vergt allerlei transities. Niet los van elkaar, maar in verbinding met elkaar. Van een lineaire naar een circulaire economie. Van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. En van intensieve landbouw naar natuur-inclusieve landbouw.

Afval en Materialen, Circulaire Economie, Energie & Warmte, Duurzaamheid, Transitie Landelijk Gebied, Leefomgeving, Voeding, Mobiliteit, Water.

Wij komen graag met u in contact!

Amber ten Haaf Adviseur