Milieu en Klimaat

Wereld

Milieu en Klimaat

Hiermee bedoelen we het behoud en de bescherming van onze natuurlijke leefomgeving, met bijzondere aandacht voor het tegengaan van klimaatverandering.

De kwaliteit en staat van het milieu en klimaat heeft een directe impact op onze gezondheid en welzijn.
Bij Facet zetten we ons in om milieuvervuiling te verminderen, duurzame levenswijzen te verspreiden en bevorderen, en dragen graag bij aan het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering.
We vervullen een verbindende rol gericht op een duurzame toekomst.

Wij komen graag met je in contact

Anne de Gier – Bernts Adviseur