Talent Development

Academie

Talent Development Programma

Wij zijn begeleider én adviseur in opleidingen, projecten en sociaal-maatschappelijke vraagstukken

Talenten opleiden én verbinden

De complexiteit van de verschillende maatschappelijke opgaven vraagt om de inzet van allerlei professionals, van jong tot oud. Ook vergen de uitdagingen van deze tijd bepaalde kwaliteiten en vaardigheden die niet standaard worden aangeleerd. Denk aan integriteit, visievorming en de vaardigheden om anderen in beweging te krijgen.

Veel overheden en bedrijven vinden het moeilijk om geschikte professionals te vinden. En als ze al mensen weten aan te trekken, is er vaak te weinig capaciteit om ze adequaat te kunnen opleiden en begeleiden. De druk die hierdoor ontstaat, leidt tot nog meer personeelsuitval. Een vicieuze cirkel waar Facet de oplossing voor biedt.

Kwaliteiten en vaardigheden voor de toekomst

Bij Facet spreken we wekelijks enthousiaste mensen die intrinsiek gedreven zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Via ons Talent Development Programma leiden we ze één jaar lang (verder) op tot verbindende professionals die overheden en het bedrijfsleven kunnen helpen om hun maatschappelijke ambities te realiseren.

In de opleiding staan persoonlijke ontwikkeling, proces en inhoud centraal. Voor persoonlijke ontwikkeling gebruiken we als basis het raamwerk van de Inner Development Goals: vijf dimensies van kwaliteiten en vaardigheden die nodig worden geacht om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken. Deze zijn als volgt; zie hiernaast in de afbeelding.

Qua procesvaardigheden brengen we de talenten onder andere kennis en kunde bij op het vlak van bestuurskunde en overheidsmanagement (profit – non-profit); project- en procesmanagement en stakeholderengagement. Inhoudelijk verdiepen ze zich in verschillende transities (zoals de energietransitie en de transitie van landelijk gebied) en in thema’s als brede welvaart, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, vergroening en circulaire economie. De precieze invulling van het opleidingsprogramma is maatwerk en sluit aan op het profiel en de wensen van de deelnemer.

Meerwaarde voor overheden en het bedrijfsleven

·  Aanbod van goed opgeleide, breed inzetbare professionals met één jaar werkervaring
·  Flexibiliteit van een opleidingsprogramma dat inspeelt op relevante maatschappelijke ontwikkelingen
·  Ontzorgen van de organisatie in het begeleiden en opleiden van nieuwe collega’s
·  Maatwerk: van het uitgebreid opleiden van jonge talenten tot het bijscholen van medior en senior medewerkers
·  Mogelijkheid tot payroll bij Facet voor één jaar
·  Geen wervingsfee

Meerwaarde voor talenten:

·  Een combinatie van een opleiding én een werkervaringsplek
·  Ontwikkeling van kennis, vaardigheden en kwaliteiten die toekomstgericht zijn
·  Uitzicht op een vaste baan
·  Persoonlijke 1-op-1 begeleiding
·  Toegang tot de kennisbank van Facet en een warme introductie in ons netwerk
·  Een programma op maat voor talenten van alle leeftijden en achtergronden

Meer weten over ons aanbod?

Anne de Gier – Bernts Adviseur