Denise de Ronde is trainee in het Talent Development programma van Facet. We stomen haar klaar voor een functie als beleidsmedewerker duurzaamheid bij gemeente Bergeijk. Nu haar opleidingsjaar er op zit, deelt ze haar ervaringen. Wij stelden haar tien vragen.

Kun je kort vertellen over je achtergrond?

“Ik heb neurobiologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hoewel ik de studie erg interessant vond, merkte ik dat een carrière in het onderzoek niet voor mij was weggelegd. De afstand tussen het neurobiologisch onderzoek en directe bijdrage aan de maatschappij was voor mij te groot. Ik vind het belangrijk dat mijn werk relevant en zinvol is voor de maatschappij, en ik dat ook echt voel. Dit bracht mij op het idee om bij de overheid aan de slag te gaan. Ondanks mijn universitaire diploma was het vanwege een gebrek aan werkervaring nog niet makkelijk om binnen te komen bij de overheid. Ik ben toen bij een detacheringsbureau begonnen. Zo kon ik bij verschillende opdrachten binnen verschillende gemeenten aan de slag, waardoor ik de kans kreeg om uit te proberen waar mijn interesses liggen. Op die manier kwam ik in aanraking met duurzaamheid. Door de lering die ik trok uit het werken bij een gemeente, verwachtte ik dat een beleidsfunctie bij me zou passen.”

“Bij dit traineeship draai je vanaf de eerste dag echt mee in het werk en heb je te allen tijde een sterk team van Facet dat achter je staat.”

Wat heeft je ertoe gebracht om deel te nemen aan het Talent Development programma van bij Facet?

“Ik ben gaan onderzoeken hoe ik op een beleidsfunctie op het gebied van duurzaamheid terecht zou kunnen komen, en kwam daarbij het Talent Development programma van Facet tegen. Het ‘learning on the job’ format waarbij ik bij een vaste gemeente aan de slag ben met daarnaast de ondersteuning van Facet, leek me een hele fijne formule.”

 

Hoe zou je jouw Talent Development programma van Facet in één zin samenvatten?

“Bij dit traineeship draai je vanaf de eerste dag echt mee in het werk en heb je te allen tijde een sterk team van Facet dat achter je staat.”

 

Kun je schetsen hoe dit in zijn werk gaat?

“We krijgen trainingen over verschillende thema’s. De trainees nemen vaak een casus vanuit het werk bij de gemeente mee naar deze trainingen. De casussen worden dan gelinkt aan het onderwerp van desbetreffende training. Hierdoor koppel je direct op een fijne manier de opgedane kennis met je eigen praktijk. Dit maakt de theorie tastbaar en gelijk toepasbaar in mijn werk bij de gemeente.”

Wat is het meest waardevolle inzicht dat je daarbij het opgedaan?

“Iedere casus vanuit een groot, integraal perspectief bekijken. Je wordt uitgedaagd alle aspecten van het project langs te lopen en kritisch te kijken wanneer je welke stappen moet gaan ondernemen. Een voorbeeld hiervan is een project rondom grootschalige energieopwekking waarmee ik bezig ben. Stakeholder engagement is hierbij belangrijk. Tijdens een training bij Facet over dit thema zijn we samen gaan kijken welke stakeholders op welk moment benaderd moeten worden.”

“Ik heb een grotere en zelfstandigere rol gekregen in de projecten onder mijn verantwoordelijkheid. Dit is voor mij sterk bewijs dat ik een duidelijke groei en ontwikkeling heb doorgemaakt.”

Hoe heb je samengewerkt met andere trainees of collega’s binnen Facet en de gemeente?

“In de gemeente waar ik werk kwam mijn functie vrij door het vertrek van een vaste medewerker. Facet onderhoudt nauwe banden met al haar relaties, en was dus al bekend met zowel mijn gemeente als de achtergrond van mijn opdracht. Dit maakte een soepele samenwerking heel gemakkelijk. Ik heb ik die eerste periode veel geleerd van de collega’s van Facet. Hierdoor heb ik veel vertrouwen ontwikkeld in mijn kennis van de inhoud. Daardoor heb ik een grotere en zelfstandigere rol gekregen in de projecten onder mijn verantwoordelijkheid. Dit is voor mij sterk bewijs dat ik een duidelijke groei en ontwikkeling heb doorgemaakt.”

Het Talent Development programma kent verschillende focusgebieden (bestuurskunde, overheidsmanagement, stakeholdermanagement, sociaal- en maatschappelijke thema’s, duurzaamheidsthema’s en project- en procesmanagement). Wat heeft jou het meest opgeleverd en waarom?

“Omdat ik al een jaar gedetacheerd ben geweest bij de gemeente, is de organisatiestructuur van de overheid mij niet geheel vreemd meer. Dat is anders voor mijn ervaring op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een breed concept dat onder te verdelen is in thema’s zoals bijvoorbeeld energietransitie, circulaire economie en mobiliteit. Mijn kennis en ervaring op deze inhoud was nog pril, maar heeft wel mijn interesse. Bovendien heeft alles een relatie met elkaar. Daarom vond ik de trainingen hierover erg interessant en impactvol. Daarnaast waren voor mij project- en procesmanagement relevante thema’s, omdat dit gaat over het grotere geheel. De kennis en vaardigheden die ik daar geleerd heb pas ik bijna dagelijks toe.”

“De kennis en vaardigheden die ik leer pas ik bijna dagelijks toe.”

Wat was het meest verrassende of onverwachte dat je tijdens het Talent Development programma hebt geleerd?

“Hoe goed je jezelf ook denkt te kennen, door te reflecteren kom je steeds weer achter dingen waar je je eerder niet bewust van was. Deze leermomenten kun je meenemen in je verdere carrière. En dat is fijn, want ik denk dat het altijd goed is om te blijven leren. De leermomenten die voortkwamen uit de trainingen waren zo nu en dan een verrassing en openbaring. Zulke momenten in het traineeship zorgen ervoor dat ik niet alleen veel over de inhoud leer, maar ook veel over mezelf als mens en professional.”

Hoe zie jij je toekomst nu? En is dat anders dan een jaar geleden?

“Zoals ik eerder aangaf had ik wel verwacht dat duurzaamheid en beleid me zouden passen. Facet heeft mij de kennis en de middelen gegeven om dat goed en concreet uit te zoeken. Voor mij heeft het traineeship bevestigd dat dit daadwerkelijk de richting is die ik op wil met mijn carrière. Bovendien biedt dit traineeship mij uitzicht op een baan bij de gemeente in mijn huidige functie. Tot nu toe gaat alles goed, dus de kans is groot dat ik mag blijven. Dat was ook de insteek van het traineeship, dus hoogst waarschijnlijk missie geslaagd!

Naast de energietransitie (grootschalige opwekking, innovatie, netcongestie, verduurzaming bedrijven, etc.) is klimaatadaptatie één van de nieuwe thema’s waarmee ik in aanraking ben gekomen tijdens het traineeship bij Facet. Ook dat vind ik een interessant, zeker in relatie tot energie. Daar kan ik me in de toekomst verder in verdiepen.”

“Het Talent Development programma onderscheidt zich van andere traineeships in die zin dat je niet alleen als trainee in dienst bent, maar ook echt als onderdeel van het team van Facet wordt behandeld. Ze zijn oprecht bereid je te voorzien van alle kennis die zij in huis hebben. Heel fijn dat Facet je dan alle tools geeft die je nodig hebt om te slagen.”

Welke adviezen zou je geven aan toekomstige trainees die overwegen om bij Facet een soortgelijk traineeship te volgen?

“Het is een heel goede keuze om deel te nemen aan het Talent Development programma. Het onderscheidt zich van andere traineeships in die zin dat je niet alleen als trainee in dienst bent, maar ook echt als onderdeel van het team van Facet wordt behandeld. Ook al is iedereen zich ervan bewust dat je weer vertrekt als het jaar erop zit, ze zijn oprecht bereid je te voorzien van alle kennis die zij in huis hebben. Omdat Facet ook veel opdrachten doet voor veel gemeenten, kennen zij de gemeenten goed en zien zij ook de meerwaarde van goed opgeleide medewerkers bij die gemeenten. Bovendien is het natuurlijk heel fijn om tijdens het traineeship al uitzicht te hebben op een vaste baan na afloop, want met beperkte werkervaring een baan zoeken is een hele uitdaging. Tot slot zou ik eraan willen toevoegen dat je als trainee bij de gemeente ook echt de ruimte krijgt om te groeien. Collega’s bij de gemeente hebben er begrip voor dat je nog lerende bent en dus niet alles weet en kunt. Heel fijn dat Facet je dan alle tools geeft die je nodig hebt om te slagen.”