Privacyverklaring

 

Privacy
Facet respecteert uw privacy en zorgt er voor dat persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk behandeld wordt. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens voldoen wij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor vragen over privacy en over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via email info@facetadvies.nl, bellen naar +31 6 27 32 28 42 of via het volgende adres: Facet, Scherpakkerweg 8, 5616 HP Eindhoven

Persoonsgegevens die wij verwerken

Facet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast kunnen we voor het uitvoeren van een opdracht persoonsgegevens van derden ontvangen of via (openbare) registers of websites. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.

Alle gegevens die wij ontvangen gebruiken we voor het doel waarvoor wij ze ontvangen of verzameld hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel nodig is. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies

Voor de website gebruiken we analytische, functionele en technische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sociale media

Op onze website zijn buttons geplaatst met een verwijzing naar onze webpagina’s op LinkedIn, Twitter of YouTube. Hiervoor hebben we een broncode afkomstig van de desbetreffende sociale netwerken in de buttons geplaatst. De broncode kan van cookies voorzien zijn. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door die websites, verwijzen wij u naar de privacyverklaring of het privacy statement van het desbetreffende sociale netwerk.

Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken om zo de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken op de verwerking van uw gegevens. Een dergelijk verzoek kunt u indienen via info@facetadvies.nl.