Talent Development Programma: Een succesverhaal bij gemeente Bergeijk

Afgelopen jaar heeft Facet haar eerste TD’er geplaatst en wel bij de gemeente Bergeijk. Hoe dit is ervaren vanuit het perspectief van de gemeente lees je hieronder. We spraken Liliane Schouten, beleidsmedewerker afval en duurzaamheid.

Waarom wilde jij graag gebruik maken van het Talent Development Programma? 

We hadden vanwege het vertrek van een collega een vacature uitstaan. Ondanks het meerdere malen openstellen kregen we hier nagenoeg geen reacties op. Degene die we hebben gesproken waren niet de juiste match met de gemeente Bergeijk. Belangrijk is dat we iemand vinden die goed bij de (cultuur binnen) de gemeente past. We scoren hoog op een fijne en veilige werkplek waar mensen zich thuis voelen. Dus de kandidaat moest met name hierbij goed passen. Daarnaast zijn we een kleine gemeente waar je met veel verschillende onderwerpen te maken krijgt. Een generalist past daarom beter dan een specialist.

Met onze eigen wervingsprocedure kregen we de vacature niet gevuld. Toen hoorden we van het Talent Development Programma. Wat direct aansprak is dat we via deze weg (jonge) mensen met de juiste capaciteiten, maar niet de juiste achtergrond, wel een kans geven. De klik met Denise was er meteen. Op papier had ze misschien niet de juiste achtergrond qua opleiding, maar we waren overtuigd dat we in de praktijk snel aansluiting zouden vinden.

 

Wat waren je verwachtingen? 

Ik ken Facet en werk graag met jullie samen. Jullie stralen professionaliteit uit in een bedrijf waar een goede sfeer hangt. Ik zie dat jullie echt een sterke drive hebben om goede mensen bij gemeenten aan het werk te krijgen. Het is natuurlijk afwachten wie je vindt bij zo’n traineeship, maar ik heb alle vertrouwen in de voorselectie door Facet. Jullie weten hoe gemeenten werken en welke capaciteiten of eigenschappen nodig zijn om daar te werken. Dus ik dacht: ‘dat komt vast wel goed’. Kortom, het volste vertrouwen in de werving en begeleiding van het talent.

Hoe heb jij de samenwerking ervaren met Denise? 

De samenwerking was vanaf de start meteen goed. Denise is heel zelfstandig en pikt snel dingen op. Ze had geen ervaring, maar is direct aan de slag gegaan met onderwerpen als het verduurzamen van bedrijventerreinen en grootschalige duurzame energieopwekking. Ik zag dat ook de wethouder en het afdelingshoofd snel vertrouwen hadden in Denise. Kortom, we waren direct tevreden met de kandidaat!

 

Hoe heb je haar zien groeien en zich zien ontwikkelen tijdens het afgelopen jaar? 

Denise had wel ervaring bij een gemeente, maar opeen  andere plek en vanuit een andere rol. Ik zag dat ze heel snel doorkreeg hoe de hazen lopen en ze weet nu precies hoe het werkt. Wat ze ook goed kan is haar werkzaamheden afbakenen. Er komen ontzettend veel (nieuwe) onderwerpen op tafel, maar ze gaat niet zomaar op elke vraag in. Tenzij het echt bij haar verantwoordelijkheden hoort.

Wat maakt dat je het een geslaagde aanpak vond? 

De interactie met de adviseurs van Facet is een grote plus. Op vrijdag is er altijd iemand van Facet in huis waar een vraag aan gesteld kan worden. Hiermee is ook expertise op gebied van duurzaamheid in de breedte binnen handbereik. Ook komen de talenten uit een andere branche of vers van de opleiding en hebben zij nog geen netwerk. Heel mooi om te zien dat ze gebruik kunnen maken van het netwerk van Facet. De lijntjes zijn kort, dus talenten kunnen zich snel een weg banen in het wereldje.

Ik had wel graag meer zicht gehad op het trainingsprogramma. Hoe ziet dit eruit? Welke onderwerpen komen aan bod? Welke onderwerpen zijn voor de gemeente van belang? Wellicht goed om vaker aan te sluiten op concrete casussen of onderwerpen uit het werkveld. Nu weet ik simpelweg niet of dit het geval was, los van wat ik hierover van Denise hoorde. Daarnaast was Denise natuurlijk een van de eerste, waardoor er minder interactie met andere trainees was. Juist om ook van elkaar te leren is van grote meerwaarde als er een groep van minimaal vier trainees tegelijk het programma volgt.

Hoe zie je de rol van Denise in de toekomst? 

Denise heeft behoefte aan wat grotere strategische opgaven. Dit past bij de onderwerpen waar ze nu verantwoordelijk is. Dus ik verwacht wel ontwikkelingsmogelijkheden binnen haar functie. Groeien binnen de gemeente (met een omvang zoals Bergeijk) is vaak beperkt mogelijk. Tenzij je het ambieert om een leidinggevende functie te vervullen. Dus het risico is dat talenten uiteindelijk binnen de gemeente zijn uitontwikkeld.

 

Zou je het Talent Development Programma aan andere aanraden? Waarom? 

Zeker! Sterker nog, recent hebben we een nieuwe vacature uitgezet. Nadat we zelf niemand passends hebben kunnen vinden, hebben we deze vacature kunnen vullen met een nieuwe TD’er. Hij start volgende week in deze functie! Ik vind het goed om (jonge) mensen op deze manier in het werkveld te krijgen. Ook al zouden ze daarna ergens anders naartoe gaan. Er liggen ontzettend veel opgaven en dus hebben we goede mensen nodig om deze aan te pakken.

 

Meer weten over het Talent Development Programma en welke opties en mogelijkheden er zijn? 

Kijk snel verder via https://facetadvies.nl/academie/ 

 

Ook geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Anne de Gier – Bernts Adviseur