Wonen

Waarde

Wonen

Garantie van betaalbare, veilige en passende huisvesting voor iedereen.

Zoals algemeen bekend is kampen we in Nederland met een groot woningtekort.
Dit thema richt zich dan ook op het aanpakken van woningnood, het bevorderen van duurzaam wonen en passende woningen voor iedereen.
Onderdak is een primaire levensbehoefte en goed wonen vormt dan ook de basis voor persoonlijke stabiliteit en welzijn, alsook voor het gevoel van zekerheid en gemeenschapszin.
Een inclusieve benadering van wonen houdt rekening met diverse behoeften en voorkeuren, varieert tussen stedelijke en landelijke woonomgevingen, en van traditionele gezinswoningen tot innovatieve woonvormen die inspelen op nieuwe samenlevingsvormen.

Meer weten? Neem contact op

Nicole Haas Adviseur