Stakeholderengagement – De Sleutel tot Succes!

Gerdien van Woezik Adviseur
17 november 2023

Heb jij duidelijk voor ogen wie jouw stakeholders zijn? Begrijp je hun wensen, eisen, en belangen in jouw project? En waarom is het eigenlijk cruciaal om het gesprek aan te gaan met deze partijen? In dit artikel ontdek je waarom goed stakeholderengagement van onschatbare waarde is.

Stakeholderpuzzel: het identificeren van de spelers

Wie zijn eigenlijk die ‘stakeholders’? Iedereen die beïnvloed wordt door een project of het project kan beïnvloeden is een stakeholder. Projecten kunnen aanzienlijke invloed uitoefenen op betrokkenen. Neem bijvoorbeeld een zonnepark. Denk maar eens aan de impact voor omwonenden, grondeigenaren, de betrokken wethouder of de medewerker ruimtelijke ordening.

Of de stakeholders nu interne partijen zoals medewerkers zijn, of externen zoals omwonenden, overheden, ondernemers, of belangengroepen. Het is erg belangrijk om ze te kennen én te weten wat hun belangen zijn. Daarom is het identificeren van je stakeholders en het in kaart brengen van hun belangen, de eerste stap naar een succesvol project.

Stakeholderengagement, is als een ruggengraat

Het bewust betrekken van alle relevante partijen bij een project is de sleutel tot het bouwen van duurzame successen. Het is meer dan simpelweg informeren; het omvat het actief betrekken, begrijpen en samenwerken met alle belanghebbenden. In een tijdperk waarin duurzaamheid niet alleen ecologisch, maar ook organisatorisch van essentieel belang is, vormt stakeholderengagement de ruggengraat van veerkrachtige projecten en samenwerkingen.

Van Inzicht naar Actie: Het Engagementplan

Nu je de stakeholders kent en hun belangen begrijpt, is het tijd voor het engagementplan. Hierin beschrijf je welke stakeholders je op welke momenten betrekt en met welk doel: Wie wil je alleen maar informeren, wie laat je meedenken, of zelfs meewerken? En welke stakeholders mogen meebepalen? Een engagementplan vormt de basis voor een eerlijke en open dialoog, waarin duidelijk is wat ieders rol is binnen het project. In deze veilige omgeving groeit vertrouwen en kan effectief aan het project worden gewerkt.

Door het actief betrekken van je stakeholders benut je de kennis en kracht van stakeholders voor nieuwe inzichten. Actieve betrokkenheid versterkt daarmee de inhoud van je project en draagt bij aan gedeeld eigenaarschap en duurzaam succes.

Hoe kan Facet jou helpen?

Wij hebben ruime ervaring met stakeholderengagementen. Dagelijks begeleiden we (complexe) trajecten. Voorbeelden daarvoor zijn integrale duurzaamheidsvisies voor gemeenten en bedrijven of een samenwerkingsverband tussen woningcorporaties en sociale partners. Facet brengt hierin stakeholders in verbinding. We faciliteren gesprekken, brengen belangen boven tafel, en werken samen aan een gedeelde visie. Zo ontstaat draagvlak, het traject wordt verrijkt met kwalitatieve input en er ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zorgen voor een duurzaam resultaat!

Wil je weten wat Facet voor jouw traject kan betekenen? We gaan graag met jou in gesprek en maken een plan op maat.

Weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op!

Gerdien van Woezik Adviseur