Onderwijs

Welzijn

Onderwijs

Passend onderwijs voor ieder kind.
Inclusief en kwalitatief hoogstaand onderwijs dat elk kind de kans geeft om zijn of haar potentieel volledig te benutten.

Inclusief onderwijs houdt in dat het aanpasbaar is aan de behoeften van elk kind, elk individu. Waar gekeken wordt naar ieders unieke talenten en uitdagingen.
Onderwijs wordt gezien als een bouwsteen binnen onze samenleving waar persoonlijke groei en het bouwen van sterke, veerkrachtige gemeenschappen het uitgangspunt moet zijn.
Zo draagt iedereen die is uitgerust met de kennis, vaardigheden en waarden om positieve impact te maken bij aan een investering in onze collectieve toekomst.

Gastlessen

Bij Facet geloven we in het effect van Educatie, met name op het gedrag van mensen, van jong tot oud.
Wij bieden verschillende gastlessen, projectweken voor basis- en voortgezet onderwijs aan. De theorie brengen wij op een interactieve manier in de praktijk met de doorlopende leerlijn duurzaamheid van groep 1 tot en met 8 en praktijkonderwijs tot en met VWO.

Daarnaast ontwikkelen we op maat inspiratiesessies of bieden we trainingen voor gemeenten en inwoners aan.

Wilt u meer informatie over trainingen, inspiratiesessies of gastlessen? Neem dan contact op via duurzaam@facetadvies.nl
TIP: De gastlessen en projectweken met het thema zwerfafval kunnen gefinancierd worden uit de gelden die de verpakkingsindustrie aan gemeenten ter beschikking stelt (via NEDVANG).

Meer weten hierover? neem contact op

Chris Anne Cortooms Medewerker support