Veiligheid

Welzijn

Veiligheid

Veiligheid is cruciaal voor een goede levenskwaliteit.

Onder veiligheid verstaan we het beschermen van burgers tegen criminaliteit, geweld en andere bedreigingen, alsook het bevorderen van een veilige leefomgeving waarin mensen zich beschermd en gerustgesteld voelen.
Dit houdt in dat er aandacht is voor preventie, maar ook voor ondersteuning en herstel waar nodig. Een focus op veiligheid draagt bij aan het welzijn van de gemeenschap, versterkt het vertrouwen tussen mensen en instanties, en bouwt aan een fundament waarop alle andere aspecten van brede welvaart kunnen floreren.
Door samen te werken aan een veilige samenleving, leggen we de basis voor een toekomst waarin groei, innovatie en geluk hand in hand gaan.