Betrekken en organiseren

De nieuwe omgevingswet en huidige maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe uitdagingen voor gemeenten. Facet heeft ruime ervaring in burgerparticipatietrajecten en opgavegericht werken. We brengen in kaart wat er leeft bij de inwoners. We betrekken en verbinden verschillende belanghebbende partijen en deskundigen. En passen innovatieve werkwijzen toe om het gewenste resultaat te bereiken.

Maak gebruik van de Safari’s en Expedities van ons Klimaat Reisbureau.

Wil je ook een DENKTANK of training organiseren?

Enkele cases van ons:

Zon- & Windsafari

Voor de Kempengemeenten hebben we een Zon- & Windsafari georganiseerd. Na een interessante uitleg bezoeken inwoners en beleidsmakers samen een windmolen en een zonnepark.

DENKTANK Energietransitie

We hebben voor meerdere gemeenten DENKTANKS georganiseerd om inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden mee te nemen bij visieontwikkeling of beleidsvorming voor duurzaamheid.

Begeleiden bijeenkomsten

Als dagvoorzitter en workshopbegeleider creëren wij condities waarin anderen excelleren. We begeleiden onder andere voor Rabobank De Kempen bijeenkomsten van de ledenraad.

Inspiratiesessie Waterstof

Neem belanghebbenden mee in nieuwe vormen van duurzame-energieopwekking. We ontwikkelen inspiratiesessies op innovatieve onderwerpen.