Opstellen en implementeren van energiebeleid

De klimaatdoelen zijn vastgelegd in het klimaatakkoord. In 2050 is Nederland bijna energieneutraal. Inmiddels hebben we ervaring met duurzame-energieprojecten, zoals het opstellen en implementeren van lokaal en regionaal duurzaamheids- en energiebeleid. De aanpak van de energietransitie, zonneparken en windenergie. Het organiseren van Zon- en Wind Safari’s en Duurzame Denktanks als vorm van burgerparticipatie.

Wil je beleidmakers of tijdelijke ondersteuning voor jouw afdeling Duurzaamheid? Kies dan voor een interim-adviseur.

Enkele cases van ons:

Regionale Energie Strategie Zuidoost-Brabant

Door middel van project- en procesmanagement ondersteunen we de Regionale Energie Strategie (RES) voor Metropoolregio Eindhoven (MRE) in Zuidoost-Brabant.

Strategische Zon- & Windvisie

Project- en procesmanagement voor de strategische Zon- & Windvisie voor samenwerkingsverband De Kempen.

Opstellen duurzaamheidsbeleid

Voor verschillende gemeenten stellen wij beleid in het kader van duurzaamheid op; onder andere voor Bergeijk, Waalre, Valkenswaard, Heeze-Leende en Oirschot.