Milieu- en Afvalbeleid

Het ontwikkelen en implementeren van milieu- en afvalbeleid dat past bij de kenmerken van jouw gemeente. Wij stellen beleid op dat is afgestemd met alle belanghebbenden. Indien gewenst maken we afspraken met leveranciers en stellen we contracten op. Wil je een beleidsmaker of andere tijdelijke ondersteuning voor jouw afdeling? Kies dan voor een interim-adviseur.

Enkele cases van ons:

Opstellen Afvalbeleid

Door gedegen afvalbeleid verbeteren we onder andere afvalinzamelsystemen, maken we afspraken met afvalverwerkers en stellen we een strategie en een implementatieplan voor ondergrondse containers op. Dit doen we onder andere voor de gemeenten Cranendonck en Roermond.

Aanpak afval Carnaval

Voor de gemeente Cranendonck betrekken wij de carnavalsverenigingen bij het ontwikkelen van een nieuw inzamelingssysteem voor het afval van de carnavalswagens. Hierbij stimuleren we de verenigingen om recyclebare wagens te bouwen.

Onderzoek Kringlooptextiel

Voor de gemeente Weert onderzoeken we de mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit van het kringlooptextiel.

Aanpak Zwerfafval

Wij helpen om zwerfafval in de gemeente effectief aan te pakken. Een integrale aanpak die loopt van educatie, schone evenementen,  prullenbakkenonderzoek tot afval scheiden op scholen. Wij verzorgen de aanpak om zwerfafval te verminderen. En de verantwoording van de vergoeding bij NEDVANG.

De Zwerfafvalsubsidie voor jouw gemeente effectief inzetten? 

Pilot Nederland Schoon

Voor Nederland Schoon coördineren we de pilot statiegeld op plastic flesjes in de gemeente Meierijstad. We brengen ondernemers, bedrijven en burgers samen voor een schonere gemeente.

Plan van aanpak Zwerfafval

We stellen een plan van aanpak op voor zwerfafval en ondersteunen bij de implementatie hiervan. We ondersteunen onder andere de gemeenten Uden, Roermond, Cranendonck, Waalre, Voerendaal, Meierijstad en Simpelveld. We werken aan de projecten educatie, schone evenementen, aanpak hotspots en snoeproutes, gedragsverandering, communicatie en conceptontwikkeling en we verzorgen de verantwoording voor NEDVANG.

Afval scheiden op scholen

Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van afval scheiden op basisscholen. Dit hebben we voor onder andere de gemeenten Uden en Waalre uitgevoerd.