Voldoen aan milieuwet- en -regelgeving

Onze projecten en opdrachten voldoen natuurlijk aan de meest recente milieuwetgeving. Wil je weten of je aan de milieuwetgeving voldoet? We geven je aanbevelingen zodat jij weer helemaal up-to-date bent.

Enkele cases van ons:

Geluidsonderzoek

Voor RWZI Waterschap Limburg verzorgen wij een geluidsonderzoek.

Energiescan & Duurzaamheidsbeleid

In het kader van hun vergunning verzorgen wij voor een zorginstelling in Heerlen een energiescan en stellen wij duurzaamheidsbeleid op.

Wind-, water-, lucht-, bodem-, flora- en faunaonderzoeken

Voor diverse gemeenten en bedrijven verzorgen wij QuickScans en onderzoeken.