Je zult het vast gemerkt hebben, de laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met aanhoudende droogte. Ons klimaat verandert, met grotere weersextremen en langere perioden van droogte tot gevolg. De neerslag van de afgelopen week brengt tijdelijk verlichting, maar toch dreigt er in Nederland een groot watertekort te ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat nooit eerder sprake is geweest van zo’n groot neerslagtekort al zo vroeg in het jaar. Met name Oost- en Zuid Nederland worden hard getroffen.

Aanhoudende droge perioden in combinatie met een neerslagtekort zorgen ervoor dat de aanvoer van water (zoals vanuit de Rijn) sterk onder het gemiddelde blijft. De Landelijke Coördinatiemissie Waterverdeling (LWC)  houdt de ontwikkeling van droogte in Nederland continu in de gaten. Alles over de huidige stand van zaken kun je lezen op de Droogtemonitor.

Droogte heeft impact: van landbouw tot funderingsschade

Droogte heeft grote consequenties, welke niet allen even bekend zijn. De agrarische sector wordt zwaar getroffen. Droogte leidt tot een vermindering van gewasopbrengsten en daarmee minder inkomsten voor boeren en hogere voedselprijzen. Maar de impact gaat verder dan het boerenland. Denk aan verlies van biodiversiteit, natuurbranden, verlaagde waterkwaliteit (botulisme, blauwalg, vissterfte e.d.) bodemdaling, funderingsschade, beperkingen voor scheepvaart en (drink)waterschaarste.

Droogte heeft daarmee invloed op de gezondheid en veiligheid van onze samenleving en is dus naast een economisch, ook een sociaal én ecologisch probleem. Niet voor niets maakt de overheid vele miljoenen extra vrij voor de aanpak van deze complexe uitdaging (bron: AD)

Hoe gaan we om met droogte?

Waterschappen houden zich continue bezig met de structurele sturing van water; waterwinning en het vasthouden van water. De noodzaak daarvoor is in tijden van droogte nog groter, echter voor een structurele aanpak is landelijke aansturing en (boven)regionale afstemming met alle belangrijke spelers noodzakelijk.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in deze integrale aanpak. De basis hiervoor kan bijvoorbeeld liggen in een gemeentelijke (of regionale) watervisie. Droogte is ook een van de thema’s waarvan de klimaatstresstest de gemeentelijke risico’s en kwetsbaarheden blootlegt. Overlast door water (of dat nou een teveel of een tekort is) wordt hierin niet op zichzelf aangekaart, maar als onderdeel van een bredere uitdaging, namelijk klimaatadaptatie. Door de gemeente als geheel klimaatadaptief in te richten, pak je dus niet alleen droogte, maar ook wateroverlast en hitte(stress) in één klap aan! Benieuwd hoe je dat doet? Neem eens een kijkje bij dit kennisartikel.

Wat kan ik zelf doen?

Er zijn legio mogelijkheden om, zowel bij particulieren als in de openbare ruimte, water beter vast te houden. Hierdoor ervaren we minder overlast van piekbuien én kunnen we reserves aanleggen voor drogere tijden. Wil jij bijvoorbeeld je eigen tuin mooi houden in tijden van droogte? Kijk dan eens naar deze tips van natuurmonumenten?

Benieuwd wat je nog meer kan bijdragen, bijvoorbeeld in de badkamer of keuken? Lees dan alles wat het waterschap je kan vertellen over de waterschijf van vijf.