Pahlplatz actief in de gemeente Waalre

De gemeente Waalre werkt met een plankaart voor laadpalen. De tool Pahlplatz heeft 90 potentiële laadpaalplaatsen bepaald op basis van een algoritme wat rekening houdt met bestaande laadpalen, woningdichtheid, loopafstand, parkeerdruk en meer. Op de website van Waalre vind je een link naar de plankaart met uitleg hoe deze tot stand is gekomen.

Wat is Pahlplatz precies?

De tool Pahlplatz helpt gemeenten om locaties van toekomstige laadpalen strategisch te bepalen. Omdat er gemeentebreed één oplossing komt, is het efficiënter, sneller en makkelijker om laadpalen te plaatsen. Pahlplatz bevat alle relevante data tot op parkeerplaatsniveau. Voor gemeenten maken we één integraal plan zodat er slechts één verkeersbesluit nodig is en één bezwaarprocedure. Daarnaast helpt Pahlplatz ook in de communicatie naar inwoners, ondernemers, laadpaal- en energieleveranciers omdat het direct duidelijk is waar de paal geplaatst kan worden.

Wat zijn de voordelen?

  • Het belangrijkste voordeel is dat het voor toekomstige rijders van elektrische voertuigen duidelijk is waar op korte termijn laadpalen kunnen komen;
  • Het stimuleert de aanvraag voor laadpalen en de aanpak zorgt voor snellere procedures bij gemeenten waardoor beleidsambtenaren minder tijd kwijt zijn;
  • Deze methode draagt bij aan het voldoen aan de eisen van de Nationale Aanpak Laadinfrastructuur (NAL);
  • De in het verkeersbesluit aangegeven posities hoeven niet allemaal gebruikt te worden. Het zijn kansen, geen verplichtingen;
    Pahlplatz biedt kansen om integraal naar opgaven te kijken zodat gemeenten ook flexibel kunnen inspelen op schaarste op het energienet;
  • De plankaart is op maat te maken waardoor het aansluit op het mobiliteitsbeleid van de gemeente.

Facet adviseert gemeenten op het gebied van laadpalenbeleid aan de hand van de Pahlplatz-tool. Wil je meer weten over Pahlplatz en wat het kan betekenen voor jouw gemeente? Via deze link vind je de brochure over Pahlplatz. Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.