Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft deze maand een nieuwe regeling geïnitieerd: Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Ten behoeve van de complexe opgave om Nederland voor 2050 volledig aardgasloos te maken, zal de overheid eenmalig een uitkering verstrekken om gemeenten op gang te helpen. De uitkering kan gebruikt worden om advies te vergaren van externe partijen met betrekking tot de werkzaamheden rondom de Transitievisie Warmte (TVW).

 Met deze regeling beoogt de overheid de ontwikkeling van de TVW’s te versnellen en daarmee de warmtetransitie te stimuleren. Je komt als gemeente in aanmerking voor de subsidie bij een (of meerdere) van de volgende activiteiten:

  1. Het interpreteren van de Startanalyse

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft in de startanalyse een voorzet voor een mogelijke warmtestrategie per buurt. Krijg beter inzicht in wat dit inhoudt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

  1. Het verrijken van de Startanalyse

De startanalyse is opgemaakt uit openbare data. Vergroot de betrouwbaarheid binnen jouw gemeente door hier lokale, actuele data aan te voegen. Laat hiermee zien wat de warmtetransitie voor de persoonlijke situatie van jouw inwoners en stakeholders betekent.

  1. Het vertalen van de TVW naar een aanpak voor uitvoering

Door het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor iedere specifieke wijk of buurt wordt een concrete aanpak geformuleerd voor het toewerken naar aardgasvrije wijken.

Vanaf 1 juni kunnen aanvragen ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De maximale subsidie bedraagt €20.660,- excl. BTW per gemeente. Bekijk hier de overige voorwaarden.

Kunnen wij iets betekenen?

Geen idee waar je moet beginnen? Geen probleem, we ontzorgen jouw gemeente van visie tot uitvoering. We helpen bij de aanvraag van de EAW-regeling, maar hebben bovendien brede kennis van en ervaring met álle processtappen in de warmtetransitie. Zo stelde we recent een startnotitie op voor gemeente Waalre. Wij begeleiden bij het opstellen van de Transitievisie Warmte, voeren de regie op participatieprocessen en bevorderen de samenwerking tussen stakeholders. Kortom, alles om de warmtetransitie ook in jouw gemeente een succes te maken. Neem gerust contact op voor vragen of interesse.