Tot 1 februari 2021 kunnen gemeenten eenmalig € 10.000 rijksgeld aanvragen in het kader van de wintereditie Jeugd aan zet. Met deze subsidie hoopt de overheid jongeren te stimuleren maatschappelijke activiteiten te ondernemen, die passen binnen de RIVM-richtlijnen. Een mooie kans om ook het thema duurzaamheid wat meer onder de aandacht te brengen!

Waarom Jeugd aan Zet?

Nu de gebruikelijke dagelijkse activiteiten als onderwijs, sport, cultuur of sociale bijeenkomsten in de coronacrisis vrijwel niet of niet mogelijk zijn, is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Eveneens ontstaan er zorgen over de invloed van de coronamaatregelen op de fysieke en mentale gezondheid van deze doelgroep. Met Jeugd aan Zet hoopt de overheid gemeenten aan te sporen meer aandacht te besteden aan jongerenactiviteiten en daarmee de doelgroep te ondersteunen. Anders dan voorgaande jaren kan iedere jongere meedoen aan de activiteiten van de wintereditie, er zit dus geen restrictie in de doelgroepen.

Waar kan je aan denken als gemeente?

Bij maatschappelijke activiteiten kan het thema duurzaamheid uiteraard niet ontbreken. Als gemeente kun je wellicht denken aan de volgende activiteiten:

  1. Tegel eruit, groen erin! Ga creatief aan de slag en laat jongeren brainstormen over een campagne waarmee zij de wijk kunnen vergroenen.
  2. Kies voor een laagdrempelige activiteit: trommel buurtbewoners op om de wijk een beetje schoner te maken met een schoonmaakactie.
  3. Een andere mogelijkheid is om jongeren een verkennend onderzoek te laten doen naar hun dagelijks verbruik (afval, energie, water). Bewustwording van eigen keuzes is een positieve stimulator voor gedragsverandering.
  4. Volg de activiteiten op met een onlinebijeenkomst en deel kennis, tips & tricks om de doelgroep te inspireren. Zo kun je als gemeente bijvoorbeeld laten zijn hoe je plasticverbruik kan verminderen of hoe belangrijk biodiversiteit is.

Dergelijke activiteiten geven jongeren de kans te leren over verschillende duurzaamheidsthema’s, zichzelf te ontplooien en kan daarbij bijdragen aan een betere cohesie in de gemeente. De jonge deelnemers zijn hands-on bezig en eindigen met een concreet resultaat: ze leveren op een unieke manier een positieve bijdrage aan een duurzamere samenleving.

Aanpak

Wil je brainstormen over leuke projecten voor de jeugd? Facet denkt graag met je mee. Wij verzorgen naar wens ook de gehele aanvraag en uitvoering voor jouw gemeente. Neem gerust contact op met Madeleine Velthuizen