Maarten van Ham is werkzaam bij VB Groep en is daarnaast eigenaar van een tweetal bedrijven. Vanuit een bouwkundige achtergrond is hij uiteindelijk de commercie ingerold en heeft hij zijn bedrijven 1412 Marketing & Media en Ham+Burg opgericht. Daarnaast is Maarten al sinds het begin van Facet een partner van ons.

Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven?

Verbinder. Dat is zelfs in één woord. Ik geloof sterk in het maken van verbindingen en dit is ook waar ik veel energie van krijg. Met partnerschappen werk je toe naar een bepaalde gezamenlijkheid. Hoewel de doelen van organisaties misschien verschillend zijn, zorgt het wel voor beweging. Dit vind ik erg belangrijk, of het nu in de zin van ontwikkeling, groei of leren is. Ik hou echt van beweging. Ik ben er ook van overtuigd dat mensen in een samenwerking vooral kiezen voor een intermenselijke samenwerking, niet voor een logo of bedrijf.

Wat zijn jouw drijfveren in het dagelijks leven?

Ik hou van snelheid en autonoom kunnen werken. Dat wil niet zeggen dat ik geen teamspeler ben, maar ik hou wel van zelfstandigheid. Die snelheid is belangrijk voor mij, zowel efficiënt als effectief werken. Dit heeft ook te maken met de beweging waar we het net over hadden.

Voel je je betrokken bij het nastreven van de SDG-doelen?

Ja. Sterker nog, ik heb ze ondertekend. Zo zit ik in het bestuur van Quiet Eindhoven, waarbij we eigenlijk armoede proberen te verzachten via sociale vangnetten. Dit sluit dus aan bij SDG-doel 1. De organisatie van Eindhoven is daarin een afsplitsing van het landelijke initiatief Quiet Nederland. Zij proberen mensen die het echt nodig hebben iets extra’s te geven waar ze normaal geen geld voor hebben. Dat doen wij samen met het bedrijfsleven uit de regio. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld een keer gaan lunchen, naar de kapper of met hun kinderen naar de bioscoop.

SDG-doelen 9, 11 en 12 zijn de thema’s waar wij met name bij VB Groep actief mee bezig zijn. Zo willen wij zowel de bestaande als de nieuwe woningvoorraad verduurzamen. Die technieken gaan vrij snel en de (fysieke) infrastructuur hoort daar ook bij. Wij zijn één van de eerste bedrijven die met conceptueel bouwen zijn bezig geweest. Dit houdt in dat concepten projectoverstijgend toepasbaar zijn en dus flexibel aanpasbaar aan de omgeving. Hier zit een hoge mate van industrialisatie in. Daarnaast zijn we vanuit de bouw op zoek naar welke materialen we het beste kunnen toepassen. Met The Natural Step kwamen we erachter niet dat ons energieverbruik en CO2 voetprint de grootste impact had op duurzaamheid, maar juist de materiaalkeuzes en toepassingen van die materialen. Daarom is materialisatie nu ook één van de speerpunten binnen ons duurzaamheidsbeleid.

Daarnaast is SDG-doel 4 ook belangrijk voor mij. Ik ben zelf al zo’n zeven jaar betrokken als extern gecommitteerde en gastdocent bij Fontys Hogescholen. Zo geef ik een aantal gastlessen per jaar en schuif ik aan bij afstudeerzittingen. Dit doe ik bij een drietal opleidingen: Vastgoed & Makelaardij, Commerciële Economie en Ondernemerschap & Retailmanagement. Ik vind het heel belangrijk dat het onderwijs blijft aansluiten op het bedrijfsleven. Onder andere door digitalisering draait de buitenwereld nu sneller dan voorheen en is de vertraging in onderwijsontwikkeling nu duidelijker zichtbaar. Na mijn eigen opleiding merkte ik al dat er marketingstromingen waren, met name in de VS, waar we hier nog nooit van gehoord hadden. Inbound marketing was zo’n stroming die mij erg aansprak. Dit houdt in dat je marketing voert door kennis en ervaring transparant te delen in de markt, zonder ongewenste reclame te maken. Dit hebben we ook bij VB Groep geïmplementeerd. Ik geloof ook sterk in non-dualiteit tussen onderwijs en het bedrijfsleven; onderwijs stopt niet bij de onderwijsinstelling. Bedrijven en mensen moeten onderling ook continu kennis blijven delen om versnelling op gang te krijgen. In die zin spreekt het model van Facet van mij ook erg aan, dat kennis actief gedeeld wordt, zowel intern als met externe specialisten. Dat mag voor de medewerkers ook wel gezien worden als een heel groot goed.

SDG doelen

Welk advies zou je meegeven aan andere bedrijven in het verduurzamen van hun organisatie?

Je hoeft niet morgen de groenste te zijn, maar het is wel goed om focus aan te brengen in waar je voor staat en waar je voor gaat. Werk vanuit je visie naar een bepaald doel en borg de implementatie hierop. Je kunt het altijd uitbreiden. Zo hebben we bij VB Groep eerst ingezet op energie. We hebben bij een aantal bouwplaatsen zonnepanelen op de keten, we hebben al onze grijze energie naar duurzaam gecertificeerde Nederlandse windenergie omgezet en we zijn bezig met elektrisch vervoer. Deel vooral ook deze successen, want enerzijds laat je zien wat werkt (of niet) en zo kun je uiteindelijk ook anderen inspireren.

Duurzaamheid zou ook nooit concurrentie moeten opleveren, maar het moet een collectieve ambitie zijn. De SDG-doelen zijn belangrijk, omdat het een bredere kijk op duurzaamheid geeft en het begrip concreet maakt. Een gezamenlijke taal en gemeenschappelijke samenwerking voor duurzaamheid is namelijk essentieel. Daar kijken we met 1412 Marketing & Media ook naar. Hoe kunnen we bedrijven helpen met het implementeren van deze SDG’s?

In die zin geloof ik ook in de aanpak van Facet, niet alleen de inzet op strategie of alleen uitvoering, maar het gehele proces op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je legt een visie neer, maar zorgt ook dat het tot en met de uitvoering geregeld wordt. Zo bewaak je hetgeen wat je voor ogen hebt. Ook als je kijkt naar de factor kennisdeling; dit is vaak een bron van inspiratie en wil dus niet zeggen dat wanneer je deze kennis tot je genomen hebt, je het ook kunt. Wel weet je bij wie je dan moet zijn, dus dat is al winst nummer 1. Als je dit terugvertaald naar SDG doel 17, partnerschappen om doelstellingen te bereiken, wordt er vanuit de netwerkgedachte gehandeld om zo versnelling van deze doelstellingen te verwezenlijken.

Wat is jouw grootste succesverhaal?

Ik ben ervan overtuigd dat de opeenstapeling van kleine successen het grote succes maakt. Zolang deze kleine successen maar een bijdrage leveren aan iets wat ertoe doet. Als je snelheid wilt bereiken zijn kleine successen ook veel interessanter dan om te mikken op een groot succes en het dan niet halen. Ook vooral deze successen delen om te laten zien waar je mee bezig bent en wat werkt, of juist niet, want daar leren anderen ook weer van. Ik vind deze formule wel interessant: als je iedere dag 1% beter probeert te worden, ben je na 70 dagen al 100% beter.

Ik kan zelf ook genieten van de kleine successen. Als ik vanaf de zijlijn mag volgen hoe een organisatie als Facet groeit en ik daar op gepaste wijze een bijdrage aan kan leveren vind ik dat geweldig. Ik zag bijvoorbeeld ook het vorige interview met Rob van Bussel, die ik ook al vanaf de beginperiode van zijn bedrijf op dezelfde wijze heb mogen zien groeien. Begonnen als zelfstandige zonder personeel, maar inmiddels een forse organisatie: schitterend om te zien. Dat zijn de mooie dingen in je zakelijke leven.

Waar droom van je van?

Ik droom eigenlijk maar van één ding en dat is het bieden van een springplank voor de toekomst van mijn kinderen. En daar hoort dat stuk duurzaamheid wel bij, om te zorgen dat de omgeving die je achterlaat voor je kids de moeite waard is. We komen al zestien generaties uit hetzelfde dorp en ik zou het gaaf vinden als we over zestien generaties de familielijn daar nog steeds zou kunnen wonen. Daarom geloof ik ook sterk in het lokaal oppakken van initiatieven, maar wel met mondiaal beleid. Dus een gezamenlijke aanpak, maar wel met een hoger gelegen doel. Dat is eigenlijk hetgeen waar ik mee bezig ben.