Scholen zorgen voor schoner Venlo

Op vrijdag 19 november gingen twee groepen van basisschool Taal & Lent aan de slag met het opruimen van zwerfafval in de wijk. Eerder die week kregen vijf groepen van basisschool De Startbaan een gastles over het voorkomen ervan. Eens per jaar steken zij de handen uit de mouwen voor een grootschalige opruimactie. Het rapen is onderdeel van de gastles over zwerfafval. Daarin leren de kinderen dat (zwerf)afval eigenlijk een heel waardevolle grondstof is. In december start het zwerfafvalproject ook in het voortgezet onderwijs bij College Den Hulster.

Gastles zwerfafval
Tijdens de gastles over zwerfafval vertelt een afvaldeskundige over de waarde van (zwerf)afval als grondstof. Daarbij wordt als voorbeeld gegeven dat de grondstoffen voor een nieuwe telefoon opraken. De leerlingen worden meegenomen in de wereld van afval scheiden en de mogelijkheden van recyclen en hergebruik. Zij zullen antwoord krijgen op vragen zoals: wat doet (zwerf)afval met ons milieu? En waarom kun je afval beter scheiden?

In totaal kregen vijf klassen (alle groepen 5 tot en met 8) van basisschool De Startbaan en groep 5 en 6 van basisschool Taal & Lent de gastles over zwerfafval. In december nemen drie havo-klassen van College Den Hulster ook deel aan het project.

Vondsten opruimactie
Het rapen van zwerfafval is onderdeel van de gastles. Zo vonden de kinderen van groep 5 en 6 van basisschool Taal & Lent vooral veel stukken plastic en sigarettenpeuken. Dit zijn gevaarlijke afvalstoffen voor het milieu. Veel van het plastic belandt uiteindelijk via slootjes en rivieren in zee en draagt daardoor bij aan de groei van de zogeheten ‘plastic soep’. De kinderen van basisschool De Startbaan hebben daar wel oplossingen voor! Zo willen ze regelmatig zelf gaan opruimen en mensen aanspreken die wat op de grond gooien. Dankzij de basisschoolkinderen van De Startbaan en Taal & Lent zijn de wijken rondom deze twee scholen weer een stukje schoner.

Aanmelden voor gastles
De gemeente Venlo wil zwerfafval voorkomen en biedt basisscholen daarom gratis gastlessen ‘zwerfafval’ aan. De gastlessen worden door een ervaren gastdocent van Facet verzorgd/gegeven. Dus doet uw school of de school van uw kinderen dit jaar nog niet mee? Laat de school zich dan aanmelden door te mailen naar: duurzaam@facetadvies.nl. Gratis gastlessen zijn mogelijk totdat het daarvoor beschikbare budget is uitgeput.