Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad van Waalre het ontwikkelperspectief voor het buitengebied van Aalst vast. Een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Acht belangrijke opgaven voor het buitengebied zijn geformuleerd in een proces met veel participatie. Maar hoe betrek je burgers en andere belangrijke stakeholders in een tijd waarin iedereen thuis moet blijven vanwege de corona maatregelen? Facet werkte mee aan het ontwikkelperspectief en gaf samen met de gemeente Waalre en bureau Ruimtevolk vorm aan het proces.

Het buitengebied van Aalst heeft bijzondere kwaliteiten. Het groene karakter wordt gewaardeerd en moet worden gekoesterd. Maar de druk op het gebied is aanzienlijk. De kwaliteit en diversiteit van de natuur staan onder druk. Er moeten keuzes worden gemaakt om toekomstige ontwikkelingen evenwichtig plaats te kunnen laten vinden.

Het buitengebied van Aalst kent een groot aantal gebruikers. En al die gebruikers hebben een specifieke kijk op het gebied en behartigen verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Het aantal belanghebbenden alleen al geeft een behoorlijke uitdaging om ‘het net op te halen’ en om tot een zo breed mogelijk gedragen visiestuk te komen. De beperkingen die als gevolg van de corona pandemie van kracht waren maakte de uitdaging nog een stuk groter.

Wat hebben we gedaan?

Bij aanvang van het project zijn gesprekken gevoerd met de stakeholders in het gebied. Er vonden zo’n 15 gesprekken plaats met o.a. de volkstuinenvereniging, een horecaexploitant, natuurorganisaties, de tennisvereniging, landgoedeigenaren en vertegenwoordigers van de direct omwonenden van het gebied. Parallel aan die gesprekken is een enquête uitgezet. Deze werd verspreid via de social media kanalen en het plaatselijk weekblad, maar ook door middel van kaartjes met QR-codes op het terras van de Hut van Mie Pils. Aan zo’n 350 respondenten werd uiteindelijk de vraag gesteld of ze betrokken wilde blijven bij het traject van het ontwikkelperspectief.

Met de personen die mee wilden blijven denken en de stakeholders is vervolgens een digitale ateliersessie gehouden over het eerste concept van het visiestuk. Plenair en in kleinere groepen is uitgebreid gediscussieerd over alle onderwerpen die in het gebied spelen. Online discussiëren vergt wel wat extra vergaderdiscipline. Zo kan de presentator of gespreksleider niet alles in de gaten houden. In de sessies haakte we daarom ook een moderator aan om berichten in de chat in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat iedereen die iets wil zeggen ook aan bod komt. Gedurende het gehele proces hebben we de betrokken partijen en personen via mailings op de hoogte gehouden van de voortgang. Daarmee is tevens een basisbestand ontstaan voor participatie rond het uitvoeringsprogramma dat op het ontwikkelperspectief volgt.

Met de ervaring die we hebben opgedaan in het proces van Ontwikkelperspectief  Buitengebied Aalst kunnen we ook in de toekomst ons voordeel doen. Agenda’s zijn over het algemeen makkelijker op elkaar af te stemmen als vergaderingen digitaal zijn, er hoeven geen accommodaties te worden geregeld, het bespaart reistijd en ook heel veel reiskilometers. Digitaal vergaderen draagt is daarmee een stuk duurzamer dan fysiek overleggen. Moeten we dan alleen nog maar via Teams of Zoom gaan vergaderen? Het kan wel, dat is gebleken in de afgelopen jaren, maar soms is het prettiger om elkaar fysiek te treffen. Dat is erg afhankelijk van de gevoeligheid van het onderwerp en de werkzaamheden die in het overleg moeten gebeuren. Maar helemaal terug naar het oude is zeker niet nodig.

Facet helpt u graag verder bij participatietrajecten! Interesse in de inhoud van Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst? Klik dan hier!