We zitten om tafel met Jeroen Verdonschot, bedenker en ontwikkelaar van de tool ‘Pahlplatz’. Jeroen, van huis uit architect, heeft een stedenbouwkundige achtergrond en werkt veel met GIS-kaarten, het Geografisch Informatiesysteem. Samen met Tommie Valkenburg, de eigenaar van Facet, is het spreekwoordelijk balletje gaan rollen om een tool te ontwikkelen voor het bepalen van de locaties van laadpalen: Pahlplatz. Met het groeiend aantal elektrische auto’s op de weg, neemt ook het aantal laadpalen toe.

“Pahlplatz is een goed werkende oplossing voor een modern lastig vraagstuk. Mensen hebben er echt wat aan”, aldus Jeroen. Jeroens drijfveer om te vernieuwen heeft hij zowel professioneel als privé: “ik vind het leuk om iedere dag nieuwe oplossingen te ontwikkelen, maar ook om een betere versie van mezelf te zijn.” Het is dan ook niet vreemd dat Jeroen de tool Pahlplatz heeft ontwikkeld.

Hoe is het idee Pahlplatz tot stand gekomen?
“De gemeente Waalre kwam bij Tommie met de vraag in hoeverre het mogelijk is om een analyse te maken op basis van beschikbare data en daarmee in één keer een meervoudig verkeersbesluit te nemen. Tommie kwam bij mij terecht en vroeg of ik mee wilde denken. Toen wist ik nog weinig over laadpalen, maar op basis van mijn stedenbouwkundige achtergrond wist ik wel dat de plaatsing van laadpalen erg inefficiënt is. De vraag van de gemeente Waalre daagde me uit om een goed werkende oplossing te maken. Ik ben toen aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een systeem dat op basis van data de ideale locatie vaststelt voor laadpalen.”

Meervoudig verkeersbesluit?

Gemeenten nemen momenteel aparte verkeersbesluiten voor iedere laadpaal die geplaatst wordt. Het is efficiënter om alle locaties voor laadpalen in één groot verkeersbesluit te bundelen Dit wordt een meervoudig verkeersbesluit genoemd.

Hoe leg je Pahlplatz uit aan iemand die het niet kent?
“Het is een analysetool die het mogelijk maakt om een meervoudig verkeersbesluit te nemen. Pahlplatz bevat relevante data zoals beleidsregels. Die data wordt gecombineerd met de gemeentelijke visie, waarna een kaart gemaakt kan worden op parkeerplaatsniveau. Zo kun je aan inwoners, raad en college laten zien op welke locaties er in de gemeente laadpalen geplaatst kunnen worden. Van deze kaart wordt vervolgens een besluitkaart gemaakt die als verkeersplan dient. Over de kaart kan een (meervoudig) verkeersbesluit worden genomen. Alhoewel Pahlplatz het mogelijk maakt om meervoudige verkeersbesluiten te nemen, is het ontwikkelen van de tool zelf nooit een doel op zich geweest. Het ging in beginsel om het vinden van een oplossing voor het vraagstuk van de gemeente Waalre. Het doel heiligt de middelen.”

Wat kun je nog meer met Pahlplatz?
“Een belangrijk onderdeel van Pahlplatz is het vermogen om verschillende scenario’s te creëren. De analyse maakt gebruik van diverse parameters die gebaseerd zijn op de visie van de gemeente en de visie van Pahlplatz. De parameters, zoals de woningdichtheid en bestaande laadpalen, zijn makkelijk aan te passen, waardoor er meerdere scenario’s gecreëerd kunnen worden. Dit kan inzicht bieden in de mogelijkheden per scenario en zorgt ervoor dat de beste keuze kan worden gemaakt. De keuze hebben uit meerdere scenario’s is een groot voordeel: in plaats van met één druk op de knop uitgaan van één resultaat, kan men samen in gesprek en de voor- en nadelen per scenario afwegen. Het risico met het hebben van één resultaat is dat dit nog wel eens als ‘de waarheid’ gezien kan worden. In dat ene resultaat zit echter geen eigen interpretatie of visie. In Pahlplatz zit dat wel en samen met ambtenaren creëert dit systeem zoveel mogelijk concrete scenario’s om zo de besluitvorming te bevorderen.”

Wat lost Pahlplatz op en voor wie?
“Pahlplatz levert één oplossing aan vier belanghebbenden! Op de eerste plaats biedt het een oplossing aan de inwoners van de desbetreffende gemeente. De inwoners kunnen met Pahlplatz veel overzichtelijker zien wat de toekomstvisie is van de gemeente ten aanzien van (de locaties van) laadpalen. Dit pakt ook de grootste twijfel van de bewoners van een gemeente op dit gebied aan: “kan ik, als ik een elektrische auto koop, deze hier wel opladen?”. De tweede belanghebbende is de gemeente. Waar zij eerst voor elke aanvraag tot het plaatsen van een laadpaal een aanvraagprocedure moest opstarten, hoeft dat met een meervoudig verkeersbesluit niet meer. Dit scheelt een hoop tijd, geld en frustratie. De leveranciers zijn de derde belanghebbenden. Zij hoeven bij het plaatsen van een laadpaal alleen nog maar contact op te nemen met het klantcontactcentrum van een gemeente. Een aanvraag hoeft namelijk niet meer gedaan te worden. De vierde belanghebbende is de netbeheerder. Via de toekomstvisie en het overzicht uit Pahlplatz kunnen zij een beter idee krijgen van het gebruik van het net in de toekomst. Pahlplatz biedt op verschillende gebieden duidelijkheid, efficiëntie en overzicht.”

Niemand zit te wachten op onduidelijkheden en traagheid. Als men elektrisch rijden wil promoten is duidelijkheid en snelheid belangrijk.

Pahlplatz heeft veel te bieden voor een grote groep. Wat heeft Pahlplatz Jeroen gebracht?
“Allereerst bestaat Pahlplatz uit interessante technologie. Er lag voor mij een leuke uitdaging om de technologie om te zetten in een tool en een app en om de analyse en alles daaromheen te mogen maken. Ten tweede heeft het mij behoorlijk wat inzicht gebracht. Het wordt veelal onderschat hoeveel impact de onduidelijkheid van laadpalen en de plaatsing daarvan heeft op de aanschaf van elektrische auto’s, oftewel op het gedrag van mensen. En dat heeft weer effect op het verduurzamen van de samenleving. Door het traject heb ik mezelf ontwikkeld door te onderzoeken en uit te voeren hoe ik van data naar visualisatie kan gaan. Dit was voor mij erg interessant! Bovendien zorgt het ervoor dat een zo breed mogelijk publiek het laadpalenbeleid begrijpt, aangezien het veel tastbaarder wordt.”

Pahlplatz werkt! Het idee is omgezet naar een systeem waar de gemeente Waalre al mee werkt. Facet ziet de waarde van een programma als Pahlplatz, zeker nu de vraag naar laadpalen toeneemt en er procedurele wachtrijen dreigen. Daarom geven wij oplossingen als Pahlplatz graag aandacht.

Wil je meer weten over Pahlplatz? Ben je benieuwd wat Pahlplatz kan betekenen voor jouw gemeente? Of wil je in contact komen met Jeroen? Kijk op www.pahlplatz.com