Duurzaamheid moet gaan ‘landen’ in de samenleving. Het op een slimme manier gebruiken en inrichten van het landschap is nodig om de lokale ambities en doelen op het gebied van de energietransitie te bereiken. Maar hoe betrek je de omgeving hierbij? In Heeze-Leende werken ze met Omgevingstafels om samen tot oplossingen te komen. Facet helpt daarbij!

Nieuwe normaal vormgeven
De Omgevingstafels Energie & Landschap en Energiecorridor A67 van Heeze-Leende bieden de mogelijkheid om met verschillende partijen met uiteenlopende belangen integraal te kijken naar oplossingen om duurzame energie op te wekken. De gemeente Heeze-Leende heeft ervoor gekozen om voor de tafels partijen uit te nodigen die betrokken zijn of belangen hebben bij een duurzaam landschap. Deze partijen krijgen de vrijheid om het nieuwe normaal vorm te geven, zodat het lokale landschap optimaal tot bloei kan komen. Er wordt daarbij rekening gehouden met:

  • landbouw die natuur versterkt;
  • participatie die uitvoering versnelt;
  • opwek van duurzame energie die leefbaarheid vergroot.

Heeze-Leende staat bekend om zijn natuur en prachtige landschap. Doel is dan ook om daar zuinig mee om te gaan en oude en nieuwe belangen te verenigen. Samen toewerken naar één kleurrijk Brabants landschap; een leefomgeving die voor iedereen past.

Integrale aanpak levert ruimte op!
Ruimte is Nederlands schaarste goed. Efficiënt gebruik van die schaarse ruimte en alle opgaven die er zijn, is een grote uitdaging. Biodiversiteitsbevordering, de transitie van het landelijk gebied, klimaatadaptatie, energieopwekking en meer moeten allemaal in onderlinge samenhang bekeken worden. Alleen een integrale aanpak levert ruimte op. In Heeze-Leende starten ze niet bij nul, maar bouwen ze verder op de uitkomsten van voorgaande participatietrajecten. Facet helpt ze daarbij. De Omgevingstafels Energie & Landschap en Energiecorridor A67 zijn beide op duurzame energie gericht maar tafels kunnen natuurlijk met ieder doel opgericht worden.

Meer informatie
Wil je in jouw gemeente ook werken met Omgevingstafels? Ben je benieuwd op wat voor manier Facet daarbij kan helpen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. We denken graag met je mee. Je kunt ons bereiken op 06 27 32 28 42 of mail naar info@facetadvies.nl.