Facet blijft groeien! Graag stellen wij je voor aan de drie nieuwe aanwinsten voor ons team: adviseur Saskia Westerink en coöperatief stagiaires Gies Tesselaar en Noa Heppener.

De passie en kwaliteit van Saskia ligt in het doorgronden van duurzaamheidsvraagstukken en actief opzoek te gaan naar een passende oplossing in samenwerking met anderen. Mede dankzij haar achtergrond in organisatie antropologie, heeft Saskia oog voor de verschillende perspectieven en belangen in een bepaalde situatie, en is zij goed in het ontdekken van patronen. Deze vaardigheden zet Saskia in om bruggen te bouwen tussen mensen, en zo te werken aan een duurzame wereld. Saskia: ‘Inclusie is cruciaal bij het streven naar een duurzame toekomst. Betrek daarom ook enthousiast anderen bij dit proces!’

Met een achtergrond in ruimtelijke ordening en een oog op een gezonde leefomgeving vult Gies het team aan met nieuwe kansen vanuit de samenwerking tussen Facet en PartnersRO. Gies: ‘Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen bij het realiseren van een gezonde leefomgeving. Hierbij is de indeling van de al beperkte ruimte erg belangrijk’. Met zijn expertise zorgt hij ervoor dat de ambities van de opdrachtgever op de juiste manier worden afgestemd en ingepast. Bij Facet richt Gies zich op de thema’s klimaatadaptief bouwen, beleidsvorming en het bedrijfsproces.

Noa kenmerkt zich aan haar creatief vermogen en brede interesse in duurzaamheid. Vanuit een achtergrond in ondernemerschap en communicatie versterkt Noa het team in de uitvoerende communicatie van Facet. Met haar kennis en kunde biedt Noa een frisse blik en zorgt zij voor creatieve inzichten bij verschillende duurzaamheidsvraagstukken. Noa: ‘Duurzaamheid is persoonlijk ontzettend belangrijk voor mij. We kunnen er als samenleving niet meer omheen en zullen aanpassingen moeten maken aan onze levensstijl’. Noa hoopt bij Facet haar steentje te kunnen bijdragen en meer mensen aan te sporen om duurzame keuzes te maken.

Welkom allen bij #teamfacet!