We blijven groeien in kennis en expertise! Graag stellen we jullie voor aan Amber ten Haaf.

Amber is een echte aanwinst van kennis en kwaliteit. Met een achtergrond in afvalonderzoek richt zij zich voornamelijk op afvalvraagstukken. Amber heeft de afgelopen jaren al verschillende projecten onder de arm genomen, zoals het onderzoeken van de samenstelling restafval en vervuiling in grondstoffen, het in kaart brengen van de vervuiling in de textiel keten en het onderzoeken van afvalscheiding in de hoogbouw. Met haar analytische blik helpt ze organisaties graag om meer inzicht te krijgen in de circulaire economie. Amber hoopt daarmee ook organisaties te inspireren om verder te gaan dan alleen afvalinzameling. Zo betrekt ze ook graag biodiversiteit in de circulaire economie (voedselketen en gft-afval). Haar ambitie is om een duurzamere wereld te creëren voor mens en dier.

Bij Facet zal Amber haar kennis inzetten om gemeenten te adviseren over beleidskeuzes en succesvolle pilots op te zetten en te draaien rondom de materialentransitie.

Wij kijken uit naar onze samenwerking en heten Amber nogmaals van harte welkom!