Sinds 2003 zakt de hoeveelheid huishoudelijk afval vrijwel jaarlijks. Het coronajaar 2020 maakt een eind aan deze daling. De recent gepubliceerde afvalhoeveelheden van het CBS laten zien dat het totale afvalaanbod met bijna 30 kilogram per inwoner is gestegen ten opzichte van 2019. Grootste stijgers zijn het restafval (+10 kilogram per inwoner) en het gft-afval (+7 kilogram per inwoner).

De hoeveelheid ingezameld gft-afval stijgt al jaren, maar nam nog nooit zoveel toe in één jaar. Waar komt die stijging vandaan? Het gft-afval bestaat doorgaans grotendeels uit tuinafval, een hobby die door velen is ontdekt in coronajaar 2020. Naast tuinieren speelt ook voedselverspilling een rol. Nu.nl schreef een nieuwsartikel over de toename van het gft-afval en wijdt dit aan de sluiting van de horeca. Is er méér eten verspilt? Dit hoeft niet persé het geval te zijn. Waar kliekjes eerst bij de restaurants in de afvalbak eindigden, verdwenen etensresten in 2020 bij mensen thuis in de afvalbak door etentjes thuis of door afhaalmaaltijden. Een groot deel van de etensresten eindigt bij het restafval en een deel bij het gft-afval.

Een groeiende afvalberg brengt hogere verwerkingskosten met zich mee, ook voor het gft-afval moeten gemeenten doorgaans betalen. Daarnaast is het vooral zonde om waardevolle stoffen verloren te laten gaan in het restafval.

Wat kun je als gemeente doen aan voedselverspilling?

De doelstelling is eigenlijk tweeledig: de preventie van voedselverspilling en het stimuleren om etensresten te scheiden van het restafval. Om deze doelstellingen te behalen is het van belang gericht je inwoners te bereiken en betrekken. Zo kun je met de inzet van een strategische communicatiecampagne meer bewustwording creëren en de kennis van inwoners rondom voedselverspilling vergroten. Kijk daarbij ook naar de inzamelvoorzieningen voor het gft-afval. Ook kun je als gemeente stakeholders betrekken, door bijvoorbeeld samen met de horeca om tafel gaan om dit probleem gericht aan te pakken.

Tip: er is een voedselverspillingsvoucher beschikbaar! Deze subsidieregeling kan gebruikt worden voor een innovatieve pilot gericht op voedselverspilling.

 

Wil je als gemeente aan de slag met voedselverspilling? Bij Facet kijken we niet alleen naar de afvalinzameling maar ook naar andere pijlers van de circulaire economie zoals preventie. Neem gerust contact op voor meer informatie.