Facet verzorgt verschillende gastlessen en projectweken over duurzaamheid voor het basis- en voortgezet onderwijs. In deze lessen vertalen we het gemeentelijke beleid naar praktische kennis, begrijpelijk voor zelfs de allerkleinsten. Het project Toekomststoel is daar een mooi voorbeeld van.

De Toekomststoel is een initiatief van oud-politicus en schrijver Jan Terlouw. De toekomststoel is bedoeld om kinderen op een leuke en leerzame manier te betrekken bij het duurzaamheidsbeleid van een gemeente. Tegelijkertijd dient de toekomststoel als visueel middel om de gemeente eraan te herinneren om ten behoeve van de toekomst het thema duurzaamheid als afwegingskader mee te nemen in de beleidsvorming en -uitvoering.

Als onderdeel van haar eigen duurzaamheidbeleid heeft de gemeente Eersel de Toekomststoel al in 2019 omarmd. Op deze manier hoopt zij de jonge burgers te betrekken bij het duurzaamheidsvraagstuk. Dit jaar is het project voor de tweede keer uitgevoerd onder drie scholen en vier klassen: basisschool St. Lambertus, basisschool De Disselboom en basisschool Sinte Lucij. Middels een gastles maken we de leerlingen bewust van de Sustainable Development Goals, hun eigen gedrag en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame gemeente. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag. In kleine groepjes krijgen zij de mogelijkheid een eigen stoelen te ontwerpen, bouwen en versieren.

Op 20 november is het winnende ontwerp bekendgemaakt op Basisschool St. Lambertus. Samen met een jury mocht wethouder Eric Beex vier leerlingen uit groep 8 feliciteren als winnaar met hun Toekomststoel met insectenhotel. Een impactvolle ervaring voor zowel de gemeente als de scholen en hun leerlingen!