Klimaatrisicodialogen dé fundering voor nieuwbouwprojecten

Tot 2030 worden één miljoen woningen gebouwd om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Om prettig en veilig te kunnen wonen, moet het bouwen van deze woningen gebeuren op klimaatbestendige locaties. Een manier om te bepalen welke locaties daarvoor geschikt zijn, is met behulp van de klimaatrisicodialoog.

Zowel klimaatverandering als de krapte op de woningmarkt zijn twee urgente thema’s.  Deltacommissaris Peter Glas bekijkt ze daarom ook in samenhang. Een woning is van levensbelang. Door de krapte op de woningmarkt is de bouw van nieuwe woningen dan ook hard nodig. Gepland staat om tot 2030 één miljoen nieuwe woningen te bouwen. Uit het onderzoek van Peter Glas komt naar voren dat meer dan 80% van die woningen op plekken komen die in de nabije toekomst last gaan krijgen van problemen als gevolg van klimaatverandering. Ruim 800.000 woningen komen te staan op een plek waar er een groot risico is op overstroming, droogte, hitte of problemen met de bodem. Terwijl de bouw van deze woningen juist moet plaatsvinden op locaties waar deze risico’s lager liggen: een klimaatbestendige locatie.

Een manier om te onderzoeken of een locatie klimaatbestendig is en blijft, is de klimaatrisicodialoog. Hierin gaat een gemeente het gesprek aan met relevante partijen in het kader van klimaatadaptatie. Samen bespreken ze onder andere de mogelijke aanpak van kwetsbaarheden en kansen binnen de gemeente.

Deze samenwerking is dus essentieel, maar ook lastig te realiseren. Wij van Facet hebben ervaring met het opzetten van klimaatrisicodialogen en participatietrajecten binnen gemeenten. Wij kunnen u hierbij dus ondersteunen. Heeft u interesse? Neem contact met ons op!

Meer weten over klimaatrisicodialogen? Ga dan naar dit artikel.