Op donderdag 29 oktober werd op initiatief van wetenschappers van Scientists4Future NL en Utrecht Young Academy de Klimaat Helpdesk gelanceerd. Een plek waar iedereen, van jong tot oud, terecht kan met vragen over klimaatverandering.

Via klimaathelpdesk.org kun je vanaf heden informatie ontvangen over de verschillende onderwerpen ten aanzien van klimaatverandering, variërend van het broeikaseffect tot aan de menselijke invloed. Het maakt wetenschappelijke kennis over klimaat toegankelijk voor iedereen. In de eerste instantie is het platform opgericht voor docenten en scholieren, maar wij denken dat ook andere doelgroepen hier baat bij kunnen hebben.

Het doel van de initiatiefnemers is namelijk om informatie over klimaatverandering eenvoudiger en duidelijker te maken voor mensen. Daarbij zegt klimaatwetenschapper Erik van Sebille te denken dat “er een behoefte is aan onafhankelijke wetenschappelijke informatie.” Men wordt dagelijks overspoeld met nieuws over klimaatverandering en de eindeloze discussies binnen de politiek en maatschappij maken het er ook niet minder verwarrend op. Tegelijkertijd maken steeds meer mensen zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering, maar weten ze eigenlijk niet wat ze zelf kunnen ondernemen. De helpdesk moet daarom een platform geven aan zaken die er wel toe doen: het tegengaan van deze klimaatproblemen.

De initiatiefnemers willen transparant zijn, daarom wordt ieder antwoord op een vraag gecontroleerd door onafhankelijke experts en worden bronnen ook altijd vermeld. Zo behoud je een kritische blik.

Lees ook eens ons kennisartikel over het investeren in een duurzame woning, waar we ingaan op verschillende perspectieven voortgekomen uit het onderzoek van het PBL.