De wereldbevolking groeit de komende 30 jaar van 7 naar 9 miljard mensen. De voedselproductie zal met minstens 60% moeten groeien om alle monden te kunnen voeden. Zeker wanneer steeds meer wereldburgers met toegenomen welvaart ook steeds ‘vleesrijker’ gaan eten. Tegelijkertijd hebben we te maken met beperkingen in de beschikbaarheid van land en natuurlijke hulpbronnen. Dit zijn grote uitdagingen voor iedereen (bron: Rabobank, Banking for Food)

Tegengaan voedselverspilling

De uitdagingen op het gebied van voedsel verschillen per continent. Zo zijn er gebieden die steeds droger worden, waardoor het ingewikkelder wordt om voedsel te produceren. Voor Europa is het tegengaan van verspillen van voedsel de uitdaging waar veel winst te behalen valt. Wereldwijd wordt ongeveer 30% van al het voedsel verspild. In Nederland gaat het naar schatting om twee miljoen ton voedsel per jaar dat verkwist wordt. Hiervan verspilden Nederlandse consumenten in 2019 zo’n 589 kilo voedsel. Dat komt neer op zo’n 34,3kg voedsel per persoon. Hiermee gooit de gemiddelde Nederlander per jaar zo’n €120,00 weg. En voor al dat voedsel gebruiken we energie en water om het te laten groeien en te vervoeren (bron: Stichting Voedingscentrum Nederland).

Lokaal en seizoensgebonden

Naast het reduceren van voedselverspilling kunnen we ook naar andere mechanismen kijken. Zo is het heel belangrijk waar het voedsel vandaan komt en welke weg het moet afleggen voordat het op je bord ligt. In algemene zin kun je zeggen dat voedsel dat dichtbij geproduceerd is duurzamer is, doordat het minder ver vervoerd hoeft te worden. Daarnaast is het makkelijker om te controleren of het volgens de regels is geproduceerd en of de producent daarvoor een eerlijke beloning heeft gehad.

Let er eens op in de supermarkt. Je moet nog wel wat moeite doen, maar je ziet vaak op de verpakking staan waar bijvoorbeeld de tomaten vandaan komen. Er zijn ook initiatieven die zorgen dat je jouw groenten zoveel mogelijk bij boeren uit de omgeving koopt en er zijn initiatieven waarbij je zelfs gezamenlijk eigenaar van een boerderij bij jou in de omgeving wordt.

 

Minder dierlijke producten

Er is nóg een knop waar we aan kunnen draaien. We weten inmiddels dat vlees behoorlijke impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, en dat voor de productie van vlees veel water, veevoer en grond nodig is. We leren dat we veel minder vlees nodig hebben dan we lange tijd dachten. Veel mensen zijn dan ook minder vlees gaan eten of overwegen dat. En de innovaties op het gebied van vleesvervangers en alternatieven is in volle gang. We leren ook steeds beter wat je dan eigenlijk op tafel zet en hoe smakelijk dat is. Door minder vlees (of dierlijke producten) te eten kun je dus best makkelijk een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot én de uitdaging die we hebben op het gebied van voedselvoorziening.

Wat kan ik als gemeente doen?

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om als gemeente aan de slag te gaan met het verduurzamen van voedsel. Zo zochten we bijvoorbeeld in de gemeente Laarbeek samen met telers naar afgekeurde groenten en fruit. We regelden met de sociale keuken dat hier heerlijke soepen, sappen en smoothies van gemaakt werden en verkochten deze in Laarbeekse bedrijfskantines, sportkantines en buitenschoolse opvang. De hele gemeenschap profiteert van deze nieuwe, lokale voedselkringloop.

Daarnaast organiseerden we samen met de gemeente Bergeijk, Rabobank De Kempen en PLUS supermarkt een projectweek ‘Voedselverspilling’ voor Basisschool de Klepper. Maar je zou ook gastlessen kunnen inzetten en is er bijvoorbeeld nog veel te winnen door huishoudens het afval (nog) beter te laten scheiden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1/3 van het restafval uit GFT bestaat en dat 1/3 van het GFT-afval uit zogenaamde ‘vermijdbare’ voedselresten bestaat.

Tips & informatie

Samen worden we slimmer. Heb je aanvullingen of suggesties voor ons? Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.