Duurzame PABO zet zich al meer dan 15 jaar in voor ‘Leren voor een Duurzame Toekomst’ en ter ere hiervan organiseerden zij een jubileumcongres. Daar moest Facet natuurlijk bij zijn! De middag bestond uit een programma waarin allerlei onderwijs initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling werden samengebracht. Wij kwamen dan ook terug met een dosis nieuwe inspiratie!

Educatie is een belangrijk onderdeel van de route naar een duurzame wereld. Verduurzamen begint namelijk al bij kennis en bewustwording over wat er wel en niet bijdraagt aan een duurzame wereld. Tijdens het congres stonden de volgende thema’s centraal: sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur. Wij volgden verschillende workshops rondom deze onderwerpen en zetten graag de belangrijkste lessen van deze middag voor je op een rij:

Duurzaam ondernemen en wereldburgerschap zijn belangrijk in het onderwijs! Onze samenleving verandert continu en ons onderwijs moet mee veranderen. Ondernemerschap neemt een steeds prominentere rol in en biedt kansen in transities. We creëren samen nieuwe doelen als: ‘the sustainable development goals’ en ‘CO2 neutraal in 2050’. Hierbij verwachten we van de nieuwe generatie dat zij deze doelen gaan waarmaken. Het is daarom van belang dat we deze generatie de ondernemende vaardigheden en skills aanleren die ze hiervoor nodig hebben.

Een leuke oefening om te doen in de klas die helpt om de sustainable development goals  concreter te maken is om de kinderen eerst te vragen naar wat zij belangrijk vinden en hoe een betere wereld er volgens hen uitziet. Vervolgens kun je de antwoorden koppelen aan de sustainable development goals. Op deze manier maak je doelen tastbaarder. Het zijn nu ineens doelen die de kinderen zelf hebben bedacht. De volgende stap is het maken van de vertaalslag naar de praktijk: wat zouden deze kinderen zelf kunnen doen om aan deze doelen bij te dragen? Op deze manier stimuleer je als docent actief wereldburgerschap.

Duurzaam ondernemerschap is de toekomst! Het is belangrijk om kinderen dit mee te geven en ook te laten zien dat hier geld mee verdiend kan worden. Denk maar eens aan Dopper, het bedrijf dat herbruikbare waterflessen verkoopt om single-use plastic af te schaffen. Door een bekende onderneming als voorbeeld te noemen, zorg je er als docent voor dat leerlingen duurzaam ondernemerschap gaan zien als een mogelijke carrière stap voor zichzelf. Om hiermee te oefenen in de klas kun je kinderen groepjes laten vormen en ze ideeën laten bedenken voor duurzame ondernemingen. Wat zouden zij kunnen doen met de vaardigheden en middelen die ze op dit moment hebben?

Door duurzaam/sociaal ondernemerschap te introduceren in de klas, ontwikkelen leerlingen verschillende competenties (Marnix Academie):

 • Compassie
 • Empathie
 • Zorgzaamheid
 • Duurzaam denken
 • Samenwerken
 • Communiceren (netwerken, vertrouwen hebben in het kunnen van de ander)
 • Leiderschap
 • Ondernemen
 • Kritisch en systemisch denken en waarderen (wat vind je wel en niet goed)
 • Creativiteit
 • Reflecteren

Zorgen als docent dat je leerlingen actief meedoen aan het verduurzamen van de school

Hoe zorg je dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen en tot hoever reikt die verantwoordelijkheid? Eco-schools kwam met het volgende 7 stappenplan:

 1. Het vormen van een eco-team
 2. Het uitvoeren van een eco-scan: hoe duurzaam is de school?
 3. Vervolgens is het belangrijk om te kiezen waarmee je aan de slag gaat en het maken van actieplan
 4. Uitvoeren monitoring
 5. Curriculum analyseren
 6. Informeren en betrekken (ouders)
 7. Eco-code ontwikkelen (schilderij maken, lied maken, dansje doen, blog maken, video maken) – kinderen moet laten zien: waarom zijn wij een duurzame school?

Ik sluit dit artikel graag af met een citaat uit de workshop die me is bijgebleven: ‘het zetten van de grootst mogelijke kleine stappen.’ Als we dit allemaal doen zijn we al een heel eind op weg naar die duurzame toekomst die we ambiëren. Samen maken we onderdeel uit van een duurzaamheidsbeweging. Inmiddels hebben al 161 scholen zich aangemeld als eco-school in Nederland. Over de hele wereld werken meer dan 59.000 scholen met de aanpak van Eco-schools. Dit zijn positieve en hoopgevende ontwikkelingen!

Wij, als Facet, dragen ook ons steentje bij en zetten ons in voor een inclusief en duurzaam morgen! Hierbij is onderwijs cruciaal, want alleen samen kunnen we naar een duurzame en circulaire wereld toewerken. Wil je meer weten over wat wij doen op het gebied van educatie en trainingen, klik dan hier of neem contact op met een van onze adviseurs.