Regeling Reductie Energie

Met de Regeling Reductie Energie stimuleert de gemeente particuliere woningeigenaren om energie reducerende of energieopwekkende maatregelingen te nemen (Bron: RVO). Heb je als gemeente het plan van aanpak ingediend en is de subsidie toegezegd? Staat je globale plan voor het inzetten van de Regeling Reductie Energie (RRE)? Je hebt bijvoorbeeld al een waardebonregeling, informatieavonden of maatwerkadviezen in gedachte. Dan is het zaak om te bepalen hoe je woningeigenaren kunt bereiken om daadwerkelijk actie te ondernemen met een passende communicatiestrategie. Verdiep je in de doelgroep en houdt rekening met de volgende aspecten:

Verschil in adoptieniveau

Lampen zijn vervangen voor LED, radiatorfolie is geplakt. De zonnepanelen liggen op het dak. Veel woningeigenaren zijn al bezig met het reduceren van energie. De ene doet dit voor een betere wereld, de ander om geld te besparen. Een grote groep woningeigenaren moet nog beginnen en staat juist vooraan in het proces van energiebesparing. Het verschil in adoptieniveau bij woningeigenaren is groot. Door het in kaart brengen van jouw doelgroepen is het mogelijk om een gerichte aanpak te realiseren, waarbij de doelgroepen intrinsiek gemotiveerd raken om actie te ondernemen (Bron: Hanze). De RRE maakt het mogelijk om alle woningeigenaren te bereiken om energie te reduceren.

Keuzes maken

Onderzoek van Van Elving laat zien dat verschillende strategieën mogelijk zijn om inwoners te bereiken met duurzame communicatie (Bron: Hanze). Ga je inspelen op emoties en associaties? Of zet je motiveren door (financiële) voordelen in? Een andere mogelijkheid is het sociaal beïnvloeden met de ‘de buurman doet het ook’ strategie. Of gaat jouw gemeente focussen op het faciliteren en versterken van gedrag? Elke doelgroep heeft een andere benadering nodig. Daarom is het essentieel om te weten met welke doelgroepen jouw project te maken heeft.

Pijnpunten

Een sterk communicatieplan neerleggen helpt om de woningeigenaren te bereiken. Bewustwording en gedragsverandering, waarbij de energie reducerende maatregelen daadwerkelijk worden genomen, zijn de volgende stappen. Hierbij is het van belang de pijnpunten voor de doelgroepen helder te hebben. Door het aanbod van de maatregelen zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden kan elke woningeigenaar deelnemen, afhankelijk van in welke adoptiefase hij/zij zit.

Betrekken

Daarnaast is het belangrijk woningeigenaren te betrekken bij de oplossingen (Bron: Rijksoverheid). Als ‘specialist’ is het namelijk een uitdaging om in een leek te verplaatsen. Dit kan je doen door de doelgroep te betrekken in de uitwerkingen of door de verschillende uitingen te testen. Hierdoor haal je waardevolle informatie op en test je of de boodschap overkomt zoals deze bedoeld is.

Duurzaamheid communicatie op lange termijn

De RRE is een opstapje naar het lange termijn doel van het klimaatakkoord: bijdragen aan 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 (Bron: Rijksoverheid) Dit is een lang traject waarbij de kracht van herhaling key is. Communicatie bij duurzame projecten doe je niet even, maar is een traject waarbij een lange adem nodig is. Met de RRE kun je als gemeente weer een stap dichterbij de klimaatdoelen komen.

Tips & informatie

Samen worden we slimmer. Heb je aanvullingen of suggesties voor ons? Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.