Carnavalsverenigingen zijn het hele jaar druk bezig met het ontwerp, de ontwikkeling, het presenteren en het weer afbreken van de mooiste, grootste en gekste carnavalswagens. Gedurende die periode werken zij intensief samen om op sportieve wijze de strijd met andere carnavalsverenigingen aan te gaan. Bij het bouwen van de wagens komt wel veel afval vrij en afvalscheiding laat nog wel eens te wensen over.

Een tweeledige oplossing

Om carnavalsafval terug te dringen moet er een tweeledige oplossing geboden worden.

  • Geef afvalscheiding een prominentere rol in de afspraken met carnavalsverenigingen om ervoor te zorgen dat verenigingen hun afval goed gescheiden aanleveren bij de milieustraat.
  • Stimuleer carnavalsverenigingen om beter recyclebare carnavalswagens te ontwikkelen en zo de productie van afval te voorkomen.

Beide doelstellingen moeten ervoor zorgen dat de hoeveelheid restafval die de carnavalsverenigingen inleveren op de milieustraat steeds kleiner wordt.

Samen met de carnavalsverenigingen

Een goede werking van inzamelsystemen is in sterke mate afhankelijk van het draagvlak binnen de carnavalsverenigingen. De verenigingen zijn daarom niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw inzamelingssysteem, maar blijven een belangrijke gesprekspartner gedurende de implementatie en evaluatie.

Inspiratie en ideeën voor duurzame carnavalswagens

In samenspraak met de carnavalsverenigingen en de gemeente Cranendonck ontwikkelen we een nieuw inzamelingssysteem voor carnavalsafval. De gemeente Cranendonck maakt sinds 2005 afspraken met carnavalsverenigingen over het aanleveren van carnavalsafval bij de milieustraat. De verenigingen maken intensief gebruik van de regeling, waardoor grote hoeveelheden afval (voornamelijk restafval) bij de milieustraat terecht komen. De volgende stap is dan ook de verenigingen te stimuleren om beter recyclebare carnavalswagens te maken en afvalscheiding te verbeteren.

Inzamelingssysteem Carnavalsafval gemeente Cranendonk

De gemeente Cranendonck maakt al sinds 2005 afspraken met carnavalsverenigingen over het aanleveren van carnavalsafval bij de milieustraat. De verenigingen maken intensief gebruik van de regeling, waardoor grote hoeveelheden afval (voornamelijk restafval) bij de milieustraat terecht komen. De volgende stap is dan ook de verenigingen te stimuleren om nog beter recyclebare carnavalswagens te maken en afvalscheiding te verbeteren. Zodat we het deel wat als restafval wordt aangeleverd (en wordt verbrand) kunnen minimaliseren.

Participatie met carnavalsverenigingen

Samen met leden van de carnavalswagens werd het vraagstuk besproken in een interactieve sessie. Enkele oplossingen die genoemd werden;

  • duurzame behanglijm
  • verf op waterbasis
  • biologisch afbreekbare confetti.

Daarnaast zijn opties aangedragen voor aanpassingen in de montage van de materialen en hergebruik van materialen. Door het faciliteren over het nadenken over de mogelijkheden zijn veel stappen gezet. Er worden minder grondstoffen gebruikt en de afvalstromen zijn gereduceerd.