Over de gastblogger:

Timmy de Vos is oprichter en directeur van de E-waste Race. Zijn bedrijf zet educatie over duurzaamheid en circulaire economie in om bergen afgedankte elektronica te redden van de verbrandingsovens. Na het succes van de E-Waste Race is dit jaar ook de Textiel Race van start gegaan. Timmy: ‘Ik hoop dat de E-waste Race en Textiel Race kinderen inspireren om de duurzame ondernemers van de toekomst te worden’.

De helft van ons e-waste en textiel wordt niet ingezameld, wat recycling of hergebruik onmogelijk maakt. Dit is veelal te wijten aan onvoldoende duidelijkheid over de inleverpunten of simpelweg omdat het mensen te veel moeite kost. Enorm zonde, want dit gaat ten koste van onze kostbare grondstoffen en het milieu.

De waarde van spullen

‘’Naar de milieustraat voor je kapotte elektronische tandenborstel? Dat is wel veel moeite voor dat kleine apparaat. Dan laat ik het voorlopig nog wel even in de kast liggen, misschien heb ik straks meer spullen om weg te brengen. Of toch maar in de restafvalbak? Dan ben ik er vanaf. Die kleine tandenborstel kan toch niet zoveel kwaad?’’

Veel mensen zullen bovenstaande gedachtegang herkennen. Jaarlijks belandt 10 tot 15% van het elektrisch afval bij het restafval. Dit komt neer op 2,3 kilo per persoon per jaar. Voor textiel is dat jaarlijks zelfs 10 kilo per persoon dat in verbrandingsovens terecht komt!

De oorzaak? Mensen lijken zich te weinig bewust te zijn van de waarde van hun spullen en laten hierdoor vaak hun elektronica of textiel in de kast verstoffen. Of erger; het verdwijnt in de prullenbak en wordt uiteindelijk verbrand. In dat geval raken we waardevolle materialen kwijt die prima te recyclen of te hergebruiken zijn.

Dit terwijl het vaak vrij makkelijk is om spullen en materialen een tweede leven te geven. De kringloopwinkel of de textielbak is een goede optie voor tweedehands spullen en Repair cafe’s repareren (vaak gratis) kleine mankementen aan elektronica. Bovendien kun je op iedere plek waar je elektronica kunt kopen (dus ook bij je supermarkt) kapotte elektronica gratis inleveren. Ook steeds meer kledingwinkels verstrekken korting bij het inleveren van textiel. Eigenlijk zijn er heel veel oplossingen; het is zaak ervoor te zorgen dat iedereen hiervan weet!

Op weg naar een circulair Nederland

Onze producten worden voor een overgroot deel gemaakt van nieuwe materialen (zogenaamde virgin materials). Grondstoffen worden daardoor schaarser, terwijl hele landschappen verwoest en vervuild achterblijven na de winning van deze materialen. Dat kan en moet anders. Vanuit de EU is er een richtlijn opgesteld voor e-waste, waaraan wij ons als Nederland committeren: producenten, gemeenten en afvalbedrijven hebben de doelstelling om 65% van de afgedankte elektronica in te zamelen. In de toekomst wordt dit percentage verder opgeschroefd. Met een huidige inzameling van zo’n 50% is er nog een flink gat om samen te overbruggen. De laatste jaren krijgt ook de circulaire textielketen steeds meer aandacht, zeker nu de coronacrisis de pijnpunten in de keten extra heeft blootgelegd.

De ambitie liegt er niet om: de Nederlandse overheid wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Om deze doelstellingen te bereiken is het van belang in te zetten op de bewustwording van de inwoners (als consumenten), producenten en beleidsmakers van nu, maar zeker ook die van de toekomst! De kinderen van nu zijn volwassen in 2050, dus de inzet op vroegtijdige educatie en bewustwording is essentieel om te zorgen dat een circulair Nederland realiteit wordt.

Educatie en bewustwording als basis voor gedragsverandering

Educatie en bewustwording zijn belangrijke oplossingen voor het inzamel- en kennisprobleem. Met educatie maak je niet alleen kinderen bewust van de rol die zij kunnen spelen als het gaat om circulariteit, met een goede aanpak maak je ook hun omgeving  (gezinnen, vrienden en buurtbewoners) bewust. Zo worden naast kinderen, hele gemeenschappen voorbereid op een circulaire toekomst en kan de omgeving daar nu al een steentje aan gaan bijdragen.

Hoe helpt de E-waste Race hier aan mee? Wij organiseren sinds 2014 E-waste Races op honderden scholen in Nederland. Per regio of gemeente nemen tien scholen deel aan een race, groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs doen mee. Kinderen ontvangen tijdens de race een lesprogramma over duurzaamheid en circulaire economie, wat hen bewust maakt van de waarde van producten en het belang van hergebruik, reparatie en recycling.

Naast het lesprogramma wordt er ook een fysieke bijdrage door de kinderen geleverd. Zij gaan zelf aan de slag met het inzamelen van e-waste of textiel om zo waardevolle materialen terug in de kringloop te brengen. Via campagnes proberen kinderen zoveel mogelijk buurtbewoners te betrekken. Zij kunnen hun spullen zelf aanmelden via www.textielrace.nl of www.ewasterace.nl. Deze worden op een afgesproken tijdstip opgehaald door de kinderen, waarmee zij punten verdienen voor de race. Een win-win situatie; buurtbewoners leveren een stuk gemakkelijker hun spullen in én de school met de hoogste score wint een toffe schoolreis.

De races zorgen niet alleen voor een grotere bewustwording onder inwoners, maar ook de gemeente profiteert direct aan de inzameling van scholen. Zo wordt er gemiddeld zo’n 15.000 kilo kleine elektronica ingezameld tijdens een E-waste Race van vier weken met tien scholen. Ook de Technische Universiteit Eindhoven onderschrijft in een van haar studies de werking van onze aanpak. Educatie, bewustwording en gemak combineren werpt dus zijn vruchten af.

Hoe nu verder?

Duurzaamheid stopt niet bij de landsgrenzen. We hopen in de toekomst zoveel mogelijk mensen te bereiken en te besmetten met dit positieve virus. Wil je als gemeente of inzamelaars een Textiel Race of E-waste Race organiseren? Neem dan contact met ons op via de website www.ewasterace.nl of mail naar timmy@ewasterace.nl