Gemeenten kennen veel uitdagingen met betrekking tot duurzame beleidsontwikkeling. Enerzijds moet er richting worden gegeven aan de nieuwe duurzame beleidsplannen. Anderzijds is er input van de gemeenschap nodig. Er zijn gigantisch veel verschillende mogelijkheden met betrekking tot duurzame energie. Daarnaast is het ook noodzakelijk steun te krijgen van belanghebbenden, ondernemers en betrokken inwoners. Zodat duurzame beleidsontwikkeling iets wordt van de gemeenschap en niet alleen van de gemeente.

Ervaring boven kennis

Met een complexiteit van de huidige samenleving en sociale- en milieugerichte kwesties waar (lokale) overheden steeds meer tegenaanlopen, is het van belang om te experimenteren met vernieuwende vormen van beleidsontwikkeling. In het ontwikkelen van duurzame beleidsplannen kan het daarom interessant zijn om praktische kennis te vergaren.

Verschillende vernieuwende projecten binnen de samenleving kunnen een bron van inspiratie bieden. Door ervaring op te doen naar dergelijke initiatieven, kunnen de verschillende kanten van duurzaamheid beter belicht en tastbaar gemaakt worden. Dit zorgt voor bewustwording van bestaande middelen en geeft aanknopingspunten om een conversatie te starten tussen verschillende gemeenten, bedrijven en inwoners ten aanzien van de duurzame beleidsplannen.

Het betrekken van de gemeenschap

Burgerparticipatie wordt in toenemende mate toegepast binnen het beginstadium van de duurzame beleidsontwikkeling. Deze betrokkenheid kan een doorslaggevende factor zijn in het verwezenlijken van steun onder inwoners van een gemeente in het natraject. Burgers een stem geven, luisteren naar wat voor hen van belang is en dit uitvoerend meenemen in beleidsplannen kan directe invloed hebben op de kwaliteit van leven van inwoners binnen hun eigen leefomgeving.

Naast de gebaande wegen binnen burgerparticipatie is een trend zichtbaar om burgers mee te nemen naar duurzame initiatieven. Op locatie kan kennis worden gedeeld en de inwoners worden gemotiveerd door de mogelijkheden. Het ervaren, zien en horen van een windturbine is immers beter dan erover praten. Het is een gesprekstarter voor burgerparticipatie.

Voorbeelden innovatieve duurzame initiatieven

Binnen Nederland en Noord-Brabant zijn immens veel duurzame projecten die je kunt gebruiken als bezoeklocatie.

Zonnepark op een gietwaterbassin in Lingewaard
In het kader van vernieuwende projecten met betrekking op duurzaamheid, realiseerde inwoners van gemeente Lingewaard samen met verschillende partijen een drijvend zonnepark op een gietwaterbassin (Bron: Duurzaam Opgewekt). Het bijzondere aan dit project is, niet alleen dat het vastgesteld is als eerste grootst drijvend zonnepark van Europa, maar ook dat het door inwoners van Lingewaard zelf ontwikkeld vanuit een burgerinitiatief. Inmiddels voorzien de zonnepanelen ruim 600 huishoudens van groene stroom.

Weg van de toekomst in Oss
In Oss hadden ze het doel; de meest innovatieve en duurzame weginfrastructuur ooit realiseren. De N329 is dan ook omgebouwd tot de weg van de toekomst. Met zonnebomen langs de weg, zonnebloemvelden en een uniek snelheids- adviseringssysteem inspireert deze weg om na te denken over wat er over 50 jaar allemaal mogelijk is, en hoe we daar nu al naartoe kunnen werken.

Duurzaam onderwijsgebouw in Eindhoven
Het meest duurzame onderwijsgebouw staat in Eindhoven. De technische universiteit in Eindhoven heeft veel te bieden. Zo is het uitgeroepen tot ‘s werelds duurzaamste onderwijsgebouw, maar ook wordt er door de studenten veel onderzoek gedaan naar duurzame oplossingen. Wellicht bent u bekend met de solar car, een auto die rijdt op zonnepanelen, of de 3d geprinte huizen die nu in bosrijk worden gebouwd. Ook houdt de TU zich bezig met innovatie op het gebied van windenergie. Hier zullen we persoonlijk een blik werpen op de GEM- tower. Een unieke energietoren die uit zowel zon als wind energie opwekt.

Zonnepark door burgerinitiatief in Friesland
Binnen de gemeente Tytstjerksteradiel, gelegen bij Leeuwarden, ligt de dorpskern Garyp. Een aantal inwoners in dit dorp is zeer actief op het terrein van duurzaamheid en hebben samen de energiecoöperatie Garyp opgericht. In 2017 heeft de coöperatie een groot zonnepark gerealiseerd op een voormalig vuilstortplaats. Er werden 23.000 zonnepanelen geplaatst om het hele dorp duurzame energie te voorzien. De gemeente Tytsjerksteradiel laat zien dat door slim, creatief en nauw samen te werken er veel winst te behalen is.
(Bron: Hier Opgewekt en VNG).

De automotive campus in Helmond.
Bij het waterstof tankstation bij de automotive campus in Helmond is het mogelijk om te ervaren hoe een van VDL’s waterstofwagen tankt. Daarnaast wordt op deze locatie onderzoek gedaan naar waterstofopslag in de vorm van mierenzuur. Een presentatie en een bezoek aan het lab biedt een andere blik op de toekomst van waterstof.

Burgerparticipatie met het klimaatreisbureau

Facet biedt burgerparticipatie door inspiratie en kennisdeling aan op locatie via het klimaatreisbureau. Ervaring wordt gecombineerd met kennisdeling. Neem contact op met Facet via info@facetadvies.nl voor meer informatie over het klimaatreisbureau.