Klimaatbeleid: er komt nogal wat bij kijken! Ruimte en kaders voor energieopwekking, de warmtetransitie van onze woningen, omgaan met de grote veranderingen in het landelijk gebied, lokale inzet om biodiversiteit te vergroten, weerbaar worden tegen het veranderende klimaat, ga zo maar door. En dit alles  met het continu creëren en onderhouden van draagvlak en betrokkenheid in de samenleving. Wie heeft de tijd, de middelen en bovendien de mensen voor deze enorme opgave?

Resultaten behalen met Team Facet

Deze week is de ‘meicirculaire’ gepresenteerd, waarin extra miljoenen zijn aangekondigd. Hiermee krijgen gemeenten financiële ruimte om in te zetten op de transitie naar een duurzame samenleving. Maar extra middelen zijn slechts het begin. Met de schaarste op de arbeidsmarkt is het lastig om aan passende (structurele) ondersteuning te komen.

Gebrek aan uitvoeringskracht en toch toewerken naar resultaat? Facet helpt op twee manieren:

  • Als multidisciplinair adviesbureau zijn we bedreven in het opleiden van onze eigen duurzaamheidsprofessionals. Team Facet leidt nieuwe Facetters ‘on-the-job’ op tot experts in proces, inhoud en de gemeentelijke gang van zaken. Het begeleiden en opleiden van trainees of nieuwe medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie is daarom iets wat in onze natuur zit. En een steile leercurve is gegarandeerd! Dus: wel dat multitalent gevonden, maar heeft hij of zij nog onvoldoende ervaring? Facet helpt je graag!
  • Langlopende trajecten met veel (bovenregionale) afstemming, zoals de Regionale Energiestrategie (RES), slokken veel capaciteit op van de duurzaamheidsambtenaren. Losstaande complexe projecten, die concrete invulling en uitvoering moeten geven aan deze trajecten blijven helaas vaak liggen. Facet kijkt met een integrale blik en werkt opgavegericht, waardoor we snel en flexibel een team op maat kunnen bieden voor iedere uitdaging. Een nieuw afwegingskader voor grootschalige opwekking? Geen probleem! Doelgroepenonderzoek voor de isolatiecampagne? Leg je vraag bij ons neer! Een strategie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen? Komt voor elkaar, Facet helpt!

Contact

Benieuwd in welke opgaven we jouw gemeente kunnen helpen? Neem contact op met Judith Baselmans, Anne de Gier of Dide Kuunders.