Maximaal 100 kilogram restafval per persoon in 2020 was lang het speerpunt van het VANG-programma. Inmiddels is het 2022: wat is de focus van het nieuwe programma? Innovatie en kennisdeling zijn belangrijk maar er is nog meer. Wij zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.

Het Rijks-uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is onderdeel van het uitvoeringsprogramma circulaire economie. VANG is specifiek gericht op het bevorderen van goede afvalscheiding door huishoudens. Afval goed scheiden, is namelijk essentieel voor hoogwaardige recycling en daarmee een belangrijke schakel om te komen tot een gesloten keteneconomie met recycling.

Nieuwe focus
In het uitvoeringprogramma 2018-2020 lag de focus vooral op de hoeveelheid kilo’s restafval. Door bijvoorbeeld het serviceniveau te verlagen (frequentieverlaging of omgekeerd inzamelen) of een financiële prikkel toe te voegen (diftar) worden inwoners gestimuleerd om afval beter te scheiden. Maar dat wil niet zeggen dat de gescheiden ingezamelde stromen daadwerkelijk gerecycled worden, onder andere vanwege (toenemende) vervuiling. Het nieuwe uitvoeringsprogramma focust zich daarom vooral op het halen van grondstoffen uit het restafval die van hoge kwaliteit zijn, zodat ze goed gerecycled kunnen worden. Het gaat dus niet alleen om hoeveel kilo afval gescheiden is ingezameld (afvalscheidingspercentage), maar hoeveel er daadwerkelijk wordt gerecycled. 53% van al het afval wordt momenteel gerecycled, het doel is om dit te verhogen naar 55% in 2025 en naar 60% in 2030.

Speerpunten
Gemeenten worden vooral ondersteund met informatievoorziening op het gebied van communicatie en de materiaalstromen PMD, gft, textiel, papier en luiers. Een greep uit de VANG-speerpunten:

  • Uitbrengen van handreikingen over diftar, communicatie en beleidsvraagstukken;
  • Ontwikkeling van een platform leernetwerk voor kwaliteit deelstromen;
  • Ontwikkeling van eenduidige communicatie en pictogrammen om gemeenten te ontzorgen;
  • Organiseren van webinars gericht op ontwikkeling en praktijkervaringen van de kwaliteit van gft;
  • Casus-overzicht inzameling PMD, effectiviteit van verschillende inzamelsystemen;
  • Ontwikkeling netwerk innovatie stedelijke afvalinzameling.

Bij Facet houden we de ontwikkelingen rondom VANG goed in de gaten, zodat we gemeenten altijd van actuele informatie kunnen voorzien. Voor veel gemeenten werken we al aan deze vraagstukken. Onze adviseurs vertalen de nieuwste inzichten graag naar lokaal niveau. Zo adviseren we over het best passende afvalbeleid, het opzetten van communicatiecampagnes, het aanbieden van een probleem-specifieke communicatieoplossing of processenbegeleiding om samen met alle betrokkenen tot een oplossing te komen. Ben je benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.