De warmtetransitie is een complex proces dat iedereen raakt. Zowel inwoners als bedrijven en andere organisaties binnen de gemeente komen voor verschillende vragen te staan. Hoe verwarm ik straks mijn woning of bedrijf? Welke aanpassingen zijn nodig voor mijn bedrijfspand of woning? Hoeveel gaat het me kosten? Om dit proces is goede banen te leiden heeft Facet samen met de gemeente Waalre een startnotitie opgesteld voor de transitievisie warmte. Samen met stakeholders stippelen zij de route uit naar een aardgasvrij Waalre in 2050.

De Startnotitie van Waalre

Op 9 juni heeft de gemeenteraad van Waalre unaniem ingestemd met de Startnotitie Transitievisie Warmte Waalre. In de startnotitie zijn twee belangrijke hoofdstappen te onderscheiden, namelijk het uitvoeren van een warmte- en besparingsanalyse en het aanbrengen van prioritering in de wijkaanpak. Waalre kiest er nadrukkelijk voor om deze stappen samen met stakeholders te doorlopen. Ook de uitgangspunten voor de prioritering bepalen zij samen. Niet alleen de stakeholders, maar alle individuele inwoners en de samenleving als geheel moeten in beweging komen. Zonder hen kan de warmtetransitie simpelweg niet slagen. Het is daarom belangrijk om duidelijkheid te bieden over de inhoud van de visie en de verbinding met inwoners te leggen. Een goede communicatiestrategie over de energietransitie is dan ook onmisbaar.

Ik wil aan de slag!

De transitievisie warmte biedt duidelijke aanknopingspunten en concrete acties voor veel verschillende partijen om aan de slag te gaan met de warmtetransitie. Iedere gemeente is erbij gebaat om een plan van aanpak op tafel te hebben liggen. Houd daarbij ook rekening met de deadline van eind 2021. In de periode 2022 t/m 2030 moeten (in totaal) 1,5 miljoen gebouwen van het aardgas worden gehaald. Dit is geen makkelijke taak en de stappen daar naartoe kosten tijd. Bekijk ons artikel stappenplan aanpak warmtetransitie voor concrete stappen die je als gemeente kunt nemen of neem contact met ons op.