Op 7 juli vond de raadsvergadering voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie plaats in het gemeentehuis van Waalre. Tijdens deze vergadering werd de besluitvorming vastgelegd over de beleidsregels van het coöperatief ontwikkelen en exploiteren van deze projecten. Lokaal eigenaarschap is hierbij de rode draad.

Zo stelt de gemeente Waalre vanuit haar beleidsregels de ontwikkeling van zonne- of windprojecten alleen toe te staan wanneer deze georganiseerd wordt met ten minste 50% coöperatieve aanpak en bij voorkeur 100%. Tevens moeten de financiële opbrengsten ook voor meer dan 50% terugkomen bij de lokale gemeenschap en haar omgeving. Ook hier geldt de voorkeur voor 100%. Door de gemeenschap centraal te stellen wil de gemeente Waalre graag lokale initiatieven stimuleren en draagvlak onder haar inwoners verwezenlijken. Ook zo willen zij de energietransitie laten slagen.

Vanuit Facet ondersteunde onze adviseur Pascal Beaujean, vanuit zijn rol als beleidsadviseur duurzaamheid, de gemeente Waalre in dit proces: het opstellen van de beleidsregels als coauteur en de coördinatie en organisatie voor het interne besluitvormingsproces.

Weten wat het belang is van lokaal eigenaarschap bij zonne- en windenergieprojecten? Of hoe je zorgt voor voldoende draagvlak onder inwoners? Zie ons meest recente kennisartikel.