Facet maakt zich warm voor bestrijding energiearmoede

De stijgende gasprijzen zorgen ervoor dat de energierekeningen groeien tot ongekende hoogte. Het deel van de Nederlandse bevolking dat hierdoor te maken krijgt met energiearmoede stijgt. Hoewel er geen eenduidige definitie is, zijn deze huishoudens vaak te typeren door de combinatie van een laag inkomen dat gepaard gaat met hoge energiekosten en/of wonen zij in een huis dat niet goed geïsoleerd is wat leidt tot hoge energiekosten. Een mogelijk gevolg is dat inwoners hun (energie)rekeningen niet meer kunnen betalen of vanwege noodzakelijke energiebesparing inboeten op comfort (b.v. verwarmen van een enkele ruimte in huis). Uit onderzoek van TNO blijkt dat het gaat om een totaal van ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland. TNO concludeerde eerder dat versnelling van de warmtetransitie, gericht op o.a. isolatie van huizen, zou helpen de stijging van het aantal huishoudens dat leeft in energiearmoede tegen te gaan. Het kabinet heeft besloten twee financiële tegemoetkomingen in te stellen om deze huishoudens bij te staan:

  • Een eenmalige compensatie voor inwoners met lage inkomens;
  • Middelen voor gemeenten om te besteden aan isolatiemaatregelen voor kwetsbare huishoudens.

Bovenstaande regelingen staan los van de tijdelijke verlaging van de energiebelasting in 2022.

Eenmalige compensatie voor inwoners met lage inkomens

Voor deze eenmalige compensatie is er €200 miljoen vrijgemaakt voor 2022. Met de algemene uitkering van het gemeentefonds wordt dit over de gemeenten verdeeld. Deze compensatie kan op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden toegekend aan inwoners met een minimumuitkering of minimuminkomen.

Energiebesparende maatregelen voor kwetsbare huishoudens

Naast de eenmalige compensatie worden de kwetsbare huishoudens ondersteund door de gemeenten aan de hand van energiebesparende maatregelen. Het kabinet heeft hiervoor in totaal €150 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld onder de gemeenten naar aantal huishoudens dat leeft in energiearmoede. De gemeenten gaan deze middelen gericht inzetten om huishoudens in kwetsbare posities te ondersteunen in het nemen van maatregelen om het energieverbruik te verminderen. De manier waarop deze ondersteuning gaat plaatsvinden, is aan de gemeenten om te bepalen.

Meer informatie over de isolatiemaatregelen voor kwetsbare huishoudens kan je vinden op deze website van de Rijksoverheid, onder het kopje “Ondersteuning aanpak huishoudens met energiearmoede”.  Wil jouw gemeente gebruik maken van deze aanvullende regeling maar ben je bijvoorbeeld nog op zoek naar een goede strategie die aansluit op de (eerdere) uitvoering van de RREW regeling of zoek je een andere manier om effectief aan de slag te gaan?  Met onze kennis en ervaring in beleids- en uitvoeringstrajecten brengt Facet de benodigde partijen bij elkaar en zorgen wij voor de uitrol van een effectieve uitvoeringstrategie. Wij denken graag mee over de mogelijkheden om energiearmoede te bestrijden binnen jouw gemeente.