Facet biedt, samen met verschillende gemeenten, zowel online als fysieke gastlessen op het gebied van duurzaamheid aan voor het basis- en voortgezet onderwijs. Tijdens de lessen komen thema’s als zwerfafval en circulaire economie aan bod. De leerlijn sluit aan bij de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals.

130 gastlessen voor 4.000 leerlingen
In 2021 gaven we diverse gastlessen, die vanwege de Coronacrisis vooral online plaatsvonden. In totaal hebben we in 10 gemeenten 130 gastlessen gegeven, waarbij we een bereik hadden van ongeveer 4.000 leerlingen. Deze gastlessen zijn gegeven aan leerlingen en studenten van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het hbo. Ook hebben we een gastles gegeven als onderdeel van de inburgeringscursus in de gemeente Meierijstad.

Jong geleerd, is oud gedaan
Het is belangrijk om kinderen al vroeg te leren dat we als mens zuinig moeten zijn op onze aardbol. Facet biedt daarom diverse gastlessen aan. Jong geleerd, is immers oud gedaan. Onze gastlessen hebben verschillende thema’s. In 2021 werd een derde van de lessen gegeven over voedselverspilling. Een ander populair onderwerp onder basisscholen was de duurzame week. Een week waarin niet alleen gastlessen aan de groepen 5 t/m 8 werden gegeven, maar ook een theatervoorstelling is verzorgd voor de groepen 1 t/m 4.

Voor alle leeftijden
Zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs maken we gebruik van een gedifferentieerde aanpak. Bij het basisonderwijs zijn er gastlessen die speciaal zijn gemaakt voor de onder- of bovenbouw. De lessen zijn toegespitst op een bepaald thema en de leeftijd van de leerlingen. Op het voortgezet onderwijs worden andere lessen gegeven, die interessant zijn voor deze doelgroep. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen onder- en bovenbouw. Zo gaat de onderbouw bijvoorbeeld aan de slag met afvalmaterialen voor het bouwen en programmeren van een robot, terwijl de bovenbouw een masterclass over de energietransitie krijgt.

Bent u op zoek naar een manier om leerlingen en hun ouders te betrekken bij een specifiek duurzaamheidsthema? Wij denken graag met u mee! Het aanbod van Facet op het gebied van educatie is erg uitgebreid. Lees hier meer over onze gastlezen. Heeft u interesse in de gastlessen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!