De historische treinverbinding naar Antwerpen vervoerde net voor WWII miljoenen Oost Europese landverhuizers, die na mislukte oogsten door klimaatinvloeden op zoek gingen naar hun heil in het Westen. Waar de landverhuizers (voornamelijk Oekraïners) in de jaren voor de oorlog de boot pakten naar het beloofde land (Amerika en Canada), zal deze verbinding ook nu weer vele mensen helpen migreren. Zelfs Albert Einstein ging hen voor, die via Hamont, De Haan en Antwerpen met de Red Starline vertrok naar Amerika.

De grote positieve invloed die de treinverbinding Hamont – Weert zal hebben op het reeds bestaande spoor Antwerpen – Hamont – Weert – Eindhoven, is duidelijk onderschreven in het klimaatrapport. Het grootschalig onderzoek wat Vereniging Treinreizigers Vervoer (vtv) heeft laten uitvoeren, geeft duidelijk weer wat de positieve invloed van de treinverbinding is op het milieu, de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven en die van de Nederlandse en Belgische grensstreken. Voor een reis vanuit Vlaanderen naar Nederland levert elektrificatie tussen Weert en Hamont een imposante CO2-reductie op van 9,9 Kiloton per jaar, wat gelijk staat aan de hoeveelheid CO2 die 450.492 bomen jaarlijks opnemen. Op 7 juni 2022 is dit klimaatrapport aangeboden aan de Tweede Kamercommissie in Den Haag. Voor meer informatie ga naar vtv-treinreizigers.eu.

Facet heeft als onafhankelijk adviesbureau de onderliggende berekeningen uitgevoerd en daar zijn we trots op. De geschiedenis van deze verbinding, evenals het feit dat migratie weer een hot topic wordt door externe factoren zoals oorlog en klimaatverandering, maakt dat wij graag ons steentje bijdragen aan een goed onderbouwde, duurzame oplossing.