Ondanks dat het de eerste helft van 2020 niet mogelijk was om fysieke gastlessen aan te bieden met de coronamaatregelen, heeft Facet na de afgelopen zomervakantie een inhaalslag kunnen maken. Scholen zien duurzaamheid inmiddels als een belangrijk onderdeel van het curriculum.

Onze gastdocenten worden ingezet als extern expert om kinderen iets bij te brengen over de verschillende duurzaamheidsthema’s. Met enkele kleine aanpassingen aan het lesmateriaal kunnen ook kinderen van het speciaal onderwijs meegenomen worden in het duurzaamheidsverhaal. Afgelopen jaar hebben onder andere de leerlingen van VSO Ortholaan in gemeente Roermond deelgenomen aan de gastlessen zwerfafval.

Tijdens de les in het voortgezet onderwijs wordt ingegaan op het nut van afval scheiden en grondstoffenschaarste en denken de leerlingen mee om duurzamer om te gaan met de spullen die we al hebben. Met name de buitenactiviteit, het zwerfafvalrapen, zien de leerlingen als groot plezier. Alle kinderen die meedoen verbazen zich er steeds weer over hoeveel zwerfafval er eigenlijk ligt als je goed oplet. Het levert ook mooie verhalen op! Zo vertelt een leerling dat zijn oude kleding altijd naar één van zijn neefjes gaat en laat een andere leerling zien dat hij een refurbished telefoon heeft. De waarde van recyclen en zuiniger omgaan met spullen leeft zeker wel onder de jongere doelgroep.

Weten wat Facet de kleine burgers van jouw gemeente kan bijbrengen? Neem dan gerust contact op met Madeleine Velthuizen voor meer informatie.