Wat houdt de Earth Overshoot Day in?

Jaarlijks geeft de zogenaamde Earth Overshoot Day aan wanneer we als mensheid de volledige jaaropbrengst van de aarde hebben opgebruikt. Dit wil zeggen dat de consumptie van alles wat ons leven op aarde mogelijk maakt (grondstoffen, gewassen en andere natuurlijke bronnen) groter is dan wat de aarde per jaar kan produceren en regenereren. Als ons verbruik precies zou aansluiten op de capaciteit van de aarde, zou Earth Overshoot Day ieder jaar op 31 december vallen. Onze druk op de aarde wordt echter ieder jaar een stukje groter, en daarmee valt Earth Overhoot Day ieder jaar een stukje eerder.

Earth Overshoot Day 2020 op 22 augustus

In 2020 valt Earth Overshoot Day namelijk al op 22 augustus. We komen een paar maanden ‘tekort’ om in balans te zijn met wat de aarde ons kan bieden. Positief nieuws is dat dit maar liefst drie weken later is dan in 2019, waarmee we een decennialange trend doorbreken. Het coronavirus ligt hieraan ten grondslag. De wereldeconomie is (bijna) stil komen te liggen en komt maar mondjesmaat weer op gang. We reizen, recreëren en consumeren een stuk minder, wat onze mondiale CO2-voetafdruk met wel 14,5% doet krimpen.

Deze krimp is een positief fenomeen. Er valt echter nog een wereld te winnen om een echt duurzame, circulaire samenleving te vormen. Immers, er is een wereldwijde lockdown van ongekend formaat nodig om de capaciteit van de aarde met ‘slechts’ drie weken op te rekken. Zeker Nederland kan nog flink sleutelen aan haar impact. Onze Country Overshoot Day viel dit jaar al op 3 mei, waarmee we ver onder het wereldwijde gemiddelde presteren (bron: duurzaam nieuws).

Hoe valt Earth Overshoot Day 2021?

De echte vraag is niet of we positief mogen zijn over de drie weken die we dit jaar hebben weten te rekken. Veel belangrijker is of we, na dit jaar van crisis, structureel duurzame keuzes blijven maken. Wat gaan we doen als we weer in volledige vrijheid kunnen consumeren? Kan de gemeente duurzame keuzes blijven stimuleren onder haar bewoners? Kortom: kunnen we deze uitschieter omzetten in een dalende trend? Onder de campagne #MoveTheDate streeft de organisatie van Earth Overshoot Day naar het verder terugduwen van de datum voor de komende jaren. Iedereen, ook jij, kan hier aan bijdragen. Benieuwd hoe? Bereken je eigen impact en haal andere over dit ook te doen via de Personal Overshoot Day. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst!