De week van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni staat in het teken van zo min mogelijk afval weggooien. Jaarlijks gooien we per persoon bijna 490 kilo afval weg, waarvan we ongeveer 60% gescheiden weggooien. Het is belangrijk om meer te recyclen, je afval gescheiden in te leveren en de hoeveelheid afval die je weggooit te verminderen.

Een doel van de Rijksoverheid is een volledige circulaire economie in 2050: een economie zonder afval, waarin zoveel mogelijk duurzame en hernieuwbare grondstoffen worden ingezet. Afval bestaat in deze circulaire economie niet. De eerste (flinke) stap moet gezet zijn in 2030, waarmee er door de Rijksoverheid geambieerd wordt om 50% minder primaire grondstoffen, zoals mineralen, metalen en fossiel, te gebruiken. Om dit te bereiken heeft het kabinet drie doelstellingen geformuleerd:

  1. Bestaande productieprocessen efficiënter maken;
  2. Bij de noodzaak aan nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzaam geproduceerde en hernieuwbare grondstoffen;
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Ook thuis kan je bijdragen aan deze ambitie van de Rijksoverheid door je afval goed te scheiden. Dit voelt misschien als een druppel op een gloeiende plaat, maar het maakt wel degelijk een groot verschil! In 2018 was het totaal aan afval van huishoudens 8.300 miljoen kilo, waarvan ‘slechts’ 60% gescheiden is weggegooid. Hier valt dus nog veel winst te behalen!

Naast het scheiden van je afval is het ook belangrijk om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te verminderen. Milieu Centraal organiseert de week zonder afval en daagt Nederlanders uit om in deze week zo min mogelijk afval weg te gooien. Dit mes snijdt aan twee kanten: hoe minder restafval je weggooit, hoe beter voor het milieu en hoe beter voor je portemonnee. Milieu Centraal zet deze week tips online over hoe je de hoeveelheid afval kan verminderen. Doe jij ook mee?

Facet adviseert gemeenten onder andere over (zwerf)afvalbeleid en duurzaamheid. We willen een bijdrage leveren aan een klimaatneutrale samenleving en aan de Sustainable Development Goals. Benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.