Team Facet is een talent rijker! Graag stellen we Bartho van den Broeke voor. Bartho heeft een groot analytisch vermogen en is een echte aanpakker. Om hem beter te leren kennen, stelden we hem een aantal vragen.

Wat is je achtergrond?

“Ik heb de studie Psychology & Technolgy afgerond aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Dat is een combinatie tussen bouwfysica, psychologie en data-analyse. Je leert wat technologie met mensen doet en hoe je technologie voor mensen laat werken met behulp van psychologische inzichten. Onlangs heb ik ook de pre-master Planologie afgerond in Nijmegen. In september duik ik weer de schoolbanken in voor de master ‘Cities, Water and Climate Change’ in Nijmegen. Het gehele begeleidingsproces rondom vraagstukken voor ruimtelijke ordening wordt steeds groter. Kijk maar eens naar de groeiende vraag van energie, infrastructuur en mobiliteit. Daarnaast worden met name grote steden steeds kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. Er zijn nieuwe strategieën en regels nodig om onze omgeving ‘klimaatproof’ te maken en schadelijke uitstoot te verminderen. Daar ga ik mij de komende tijd mee bezighouden. Vanaf september ga ik mijn werkzaamheden bij Facet combineren met deze masteropleiding. Dan werk ik twee dagen en zit ik drie dagen in de schoolbanken. Ik vind juist die combinatie van theorie en praktijk heel interessant.”

Hoe ben je bij Facet terechtgekomen?

“Dat ging via-via. Na het afronden van de pre-master wilde ik graag mijn kennis en ervaring toepassen in de praktijk. Onze Facet-collega Wolmet heeft destijds mijn afstudeerscriptie begeleid en via haar hoorde ik toen over Facet. Ze vertelde me over de verschillende projecten die lopen, de diverse klanten en over de werkwijze van Facet. Dat klonk iets dat heel goed bij mij paste. Toen ik zag dat er een vacature voor junior Adviseur Duurzaamheid open stond heb ik gelijk gesolliciteerd.”

Wat is je eerste indruk van Facet?

“De cultuur van Facet en de gemoedelijkheid op kantoor werd mij meteen duidelijk. Tijdens de sollicitatiegesprekken die ik met verschillende Facetters heb gevoerd, kreeg ik een fijne eerste indruk. Van het beeld dat werd geschetst tijdens de gesprekken werd ik erg enthousiast. In mijn eerste weken kwam ik er ook al snel achter dat dit beeld precies klopte met de werkelijkheid. De sfeer is erg goed en collega’s gaan prettig met elkaar om. Ik ben erg blij met de vrijheid en de verantwoordelijkheid die ik meteen vanaf het begin heb gekregen. Ik kon direct aan de slag met het ondersteunen van collega’s. Dit zorgt ervoor dat ik veel leer in een korte tijd en dat is erg prettig. Ik ben erg benieuwd wat ik allemaal nog meer kan gaan doen!”

Welke richting zou je op willen binnen Facet?

“De samenhang tussen beleid en data vind ik erg interessant. Beleid maken is mensenwerk, maar je hebt vaak data nodig om tot kennis en inzichten te komen. Met deze twee aspecten ga ik graag aan de slag. Ik zie mezelf dan als brug tussen de data-kant en de menselijke kant. Het liefst pas ik dit toe op het onderwerp klimaatadaptatie en -mitigatie, maar ook beleid onderzoeken en onderbouwen met bijvoorbeeld een maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA), planeconomie en milieueffectrapportages (MER) vind ik interessant.”

Wat doe je als je niet aan het werk bent voor Facet?

“Veel van mijn vrije tijd spendeer ik aan vrijwilligerswerk. Ik ben werkzaam voor een stichting. Deze organisatie zet zich in op het gebied van psychologie, klimaat en gedragsverandering. Door middel van workshops kunnen deelnemers leren omgaan met emoties en vragen rondom het klimaat. Je leert nadenken over welke (duurzame) waarden je echt belangrijk vindt en leert zo gericht actie ondernemen. Ik vind het belangrijk dat we zorg dragen voor goede gesprekken rondom het klimaat. Op die manier kunnen we duurzame gedragsverandering realiseren. Ik zit in het bestuur van de stichting. Momenteel zijn we druk bezig met het verder professionaliseren van de organisatie.

Verder ben ik in mijn vrije tijd fanatiek klimmer en alpinist. Ik hang dus graag aan de klimwand en als het even kan zoek ik de bergen op. Ik zit daarom ook bij een klimvereniging. Daarnaast ga ik graag een rondje hardlopen. Eigenlijk ben ik vooral gewoon graag buiten.”

Wat is jouw visie voor de toekomst?

“Mijn visie voor de toekomst is dat het zeker nog mogelijk is om duurzame veranderingen in gang te zeten, ook al is dat enorm lastig. Wanneer we nu grote systeemveranderingen in gang zetten kunnen we nog steeds een fijne, mooie en leefbare planeet voor iedereen creëren. De generaties na ons moeten terug kunnen kijken op deze periode en zien dat er nu veel verandering in gang is gezet. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”